Linjeforeningene ved IKM

Linjeforeningen for studieprogrammet eller faget ditt er et godt sted å starte hvis du vil engasjere deg sosialt og faglig, eller knytte kontakter mot kultur- og næringsliv. Her kan du bidra til arrangementer med ulike gjesteforelesere, fagdager, bedriftspresentasjoner, og bestemme hvor og når festlige sammenkomster skal finne sted.

Linjeforeningene for våre studieprogram:

Primetime (Medievitenskap)
Følg også med på Facebook og Twitter

Teaterlosjen (Drama og teater)

Jump Cut (Filmvitenskap og Film- og videoproduksjon)
Følg også med på Facebook

Det Gyldne Snitt (Kunsthistorie)


Økonomisk støtte og bestilling for studenter

Studenter på bachelor i drama og teater og film- og videoproduksjon kan søke støtte til utgifter ved produksjoner. Innkjøp av materiell og utstyr bestilles via bestillingsskjema. Masterstudenter kan søke om reisestipend og støtte til utgifter ved praktiske masterprosjekter. For skjema og mer info gå til vår side økonomisk støtte og bestilling her.

Jobbrelevant erfaring i studietida?

Vi anbefaler alle våre studenter å benytte sjansen til å få jobbrelevant erfaring i studietiden. NTNU har flere ordninger som kan bidra til dette. Vi anbefaler spesielt...

NTNU Alumni - Jobbskygge

Lurer du på hva slags jobb du kan ha i fremtiden? Gjennom NTNU Alumni har du mulighet til å "skygge" en alumn (en tidligere student) fra ditt fagfelt én dag på jobben. Les mer her 

NTNU Bridge

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

På NTNU Bridge kan du enkelt legge inn CV, søke etter sommerjobber og praksisplasser, og få kontakt med arbeidsgivere for samarbeid til for eksempel masteroppgaven. Siden gir deg også oversikt over hvilke arbeidsgivere som er på utkikk etter noen med din kompetanse og fagbakgrunn. Les mer her

Studentrepresentasjon ved IKM

Studentrepresentantene ved instituttet jobber for studentenes rettigheter.
De er tilstede og taler studentenes sak ved Studentrådet HFs møter, samt andre kurs og møter vervet krever.

Studentrepresentanter ved IKM:
Astrid Østigård, bachelorstudent i kunsthistorie
Marvel Leonhardsen, bachelorstudent i medievitenskap