Drama og teater

Forsking ved Institutt for kunst- og medievitskap

Drama og teater

Kule med refleksjoner av ulike objekter. Foto.
Bildet fra lansering av «VAGN LID DRAMATURGI – Opus I. Episode 1. En Samhøring» (2023). Prosjektet undersøker podcastformatet med et performativt, scenisk tilsnitt. Foto: Transiteatret-Bergen

Forskinga i drama og teater bidreg med ny kunnskap om scenekunstnariske praksisformer. 
Seksjonen har utvikla ein tydeleg praktisk/teoretisk forskingsprofil som har vore nasjonalt leiande innan utviklinga til drama- og teaterfaget som kunstpedagogikk og kunstfag i alle skuleslag, inkludert i kulturskulen. Eit anna tyngdepunkt er den teaterhistoriske forskinga som bidreg med ny kunnskap om rolla til scenekunsten og funksjon i Noreg, så vel som innan ikkje-vestleg teater. 

Forsking i dramaturgi samlar fagmiljøet og medverkar til å utfordre og undersøkje tenkemåtar og praksisar innan aktuelle område som performativitet, teatralitet, og nyare dramaturgiske og intermediale uttrykks- og formidlingsformer. I dei seinare åra har forskinga også omfatta skodespelmetodikk/stemmearbeid, helsefremjande drama/teater, konsekvensar av klimaendringane og grunnlagsspørsmål om etisk og estetisk praksis. 


Forskingsgrupper

Forskingsgrupper

I den kunstbaserte forskergruppen undersøkes kunnskapsdanning gjennom scenisk handling, teaterforestillingsprosesser og estetiske erfaringer. Kunstneriske fagdiskusjoner tas opp, for eksempel om det dokumentariske i kunstproduksjon, om relasjon mellom kunstnerisk virksomhet og levd erfaring. Forestillinger så vel som verkstedspraksis kan være grunnlag for forskningen og for formidling av funn.

Hjemmeside: Kunstbasert forskning

Aktive prosjekt

Aktive prosjekt

Vårsemesteret 2022 ble det for første gang testet ut et samarbeid mellom IKM /DT og Senter for Vitenskapsteori (UIB), ved å la ulike emner få et møtepunkt knyttet opp til estetikk. Ved hjelp av digital teknologi, møttes studenter i Bergen og i Trondheim i en serie av seminarer og foredrag knyttet til estetikk og grensesnittet estetikk-vitenskapsteori.

Våren 2023 bygges dette løfterike samarbeidet ut til også å gjelde en utveksling knyttet til ansatte og deres forskning samtidig som møtepunktene mellom studenter i Bergen og i Trondheim utvides over en lengre periode. Gjennom felles "kuratering" av undervisningen og samtenkning av tidspunkter og emnebeskrivelser undersøkes potensialet for et samspill som både kan komme studenter og ansatte til gode. 


Prosjektinitiativ: Tore Vagn Lid

Prosjektledergruppe: Tore Vagn Lid og Cecilie Haagensen

Kontaktperson ved SVT: Rasmus Slaatelid

Aktuelt emne (vår 2023): DRA3007 Estetiske og vitenskapsteoretiske perspektiver


I boken «Refleksiv dramaturgi» (Vagn Lid, 2019) skrives det om dramaturgiens potensial som institusjonsoverskridende møtepunkt. Med forestillingskomplekset «03.08:38 Tilstander av unntak» som katalysator, arrangeres våren 2023 et større symposium med tittelen: «Tilstander av unntak: Dramaturgi som møtepunkt». I direkte forlengelse av forestillingen på Rosendal Teater – og i samme scenografi – fokuseres fagfeltet dramaturgi nettopp som en viten eller kunnskap om sammenhengenes kunst; ikke bare forstått som sammenhenger i en teaterforestilling, men også mellom ulike kunstarter, mellom kunsten og akademia og mellom akademias ofte rigide institusjonelle grensesnitt.

Følg denne linken for å se en trailer av prosjektet.

I samarbeid med Transiteatret-BergenRosendal Teater og Kosmorama.

Støttet av «Fremtidens Campus», NTNU.


Prosjektansvarlig: Tore Vagn Lid

Prosjektledergruppe: Tore Vagn LidCecilie HaagensenJens Røyrvik

Styringsgruppe: Anne GjelsvikAurora Hoel

Stud.assistenter: Kari Melhuus Jenssen, Øyvind Rabben Dahl


Prosjektet utvikler og prøver ut et eksperimentelt podcast-konsept i grensesnitt mellom podcast/videochat, hørespill og det Vagn Lid selv har kalt for sceniske samhøringer. 

Prosjektet ble lansert som en scenisk «Samhøring» på Dragvoll, 17.2.2023.

Følg denne linken for å høre første episode av podcasten.

"Vagn Lid Dramaturgi» er et forsøk på å forene et auditivt podcast-format med et performativt, scenisk uttrykk. Målet er å utvikle både et kunstnerisk format og et mulig bredt formidlingsformat for videre dramaturgisk grunnforskning med utgangspunkt i mitt professorat ved IKM. Håpet er at dette videre kan bidra til overskridende møtepunkt mellom relevante fagmiljøer innenfor- og i relasjon til IKM.


Prosjektansvarlig: Tore Vagn Lid

Teater bak murene - Kreativt Europa (2022-2024)

Teater bak murene er et Kreativt Europa EU-prosjekt som samarbeider med italienske og greske partnere TYPUS.

Sammen med partnere i Milano og Athen jobber vi med å utvikle gode praksismodeller for teaterarbeid med unge innsatte i fengsel. Våren 2023 gjennomføres det verksteder og visninger i Bjørgvin fengsel og i Trondheim fengsel. Verkstedene legger vekt på fysisk skuespillerarbeid, multimodale fortellermåter og arbeid med tekst der det hentes inspirasjon fra blant annet fra Romeo og Julie. På bakgrunn av erfaringene fra verkstedene lages det teaterforestillinger i de tre landene som vises på en teaterfestival i Milano 2024 på Punto Zero sin fengselsscene.


Prosjektansvarlig: Cecilie Haagensen

Leder Teater bak murene: Marianne Nødtvedt Knudsen

Prosjektleder TYPUS: Mariacristina Cavecchi, Universitetet i Milano

Prosjektansvarlig Hellas: Eleni Sakellariou

Prosjektgruppe Norge: Per Mollan (Trondheim fengsel), Astrid Mjanger (Bjørgvin fengsel)

Prosjektdeltakere: Troels Vestergaard Jensen, Daniel Takle Piel, Maria Lillestøl, Camilla Trosterud

This project investigates the implementation of sustainability goals in the bachelor and master study programs in Drama and Theatre at the Department of Art and Media Studies at NTNU.

In 2021 we included new learning outcomes with a focus on sustainability in our bachelor and master study programs that connected to the 2030 Agenda for Sustainable Development, and we started working with implementing sustainability goals in some of our practical courses.

This project focuses on the work done in the bachelor course "DRA1003 Theatre Production" and the master course "DRA3000 Research Theory and Practice-based Methods in Drama and Theatre", where the course work consists of creating a performance. In the bachelor course the question of exploration concerns: How can the practical implementation of sustainability goals in a theatre production create interesting artistic expressions? In the master course, students have created performances and theorized about questions concerning site-specificity, intra-activity, and biodiversity.

The empirical data is the yearly teaching in the courses mentioned above. We draw from the theatre productions themselves, group reports, climate policy and action plans, production meetings, showing seminars, evaluation meeting reports, and newspaper stories on the courses.

We also collaborate with the Danish company Bæredygtig Scenekunst NU, who are integrated in the courses as lecturers and supervisors.


Project coordinators: Elena PerezHeli Aaltonen


Student theatre piece. Photo.
A moment in the performance "Hvalross, eller hva?" (2022) created by master students as part of the course “DRA3000 Research Theory and Practice-based Methods in Drama and Theatre”. The picture shows Henriette Hovland, Eline Jacobsen Lillestøl and Weronika Konstancja Bylica debating the case of Freya, a young female walrus that was shot in the Oslo fjord after concerns about her and the public's safety. Photo: Nils C. Hamsund Boberg
Student theatre piece. Photo.
A moment in the performance "Folk og deres fiender" (2021 - based on Henrik Ibsen’s En Folkefiende) created by bachelor students as part of the course "DRA1003 Theatre Production". The picture shows a moment in which Eila Fjose, Elias Hoffart and Tom Jørgen Kilvik Ruøy read reports that evidence the existence of radon in Svartlamoen, Trondheim. Photo: Elena Pérez

Samarbeid med Skoleprogrammet VIP, undersøking i vidaregåande skules programfag for drama med fokus på livsmeistring og unges psykiske helse.

Publikasjoner:

The Drama Space as Companion

Pushe eller puse - perspektiver på dramarommets paradoks


Prosjektansvarlig: Ellen Foyn Bruun

The project aims to strengthen applied theatre postgraduate education and research through course development, student and teacher exchange and by jointly addressing a thematic focus of investigation: contemporary and crucial issues of democracy in Norway and South Africa. By this chosen focus, the project furthermore investigates theatre as humanistic education and arena for participant-driven communication and expression. Through theatre education and research, which involves non-academic partners, the practice also builds knowledge and cultural agency for all participating members. These members include students, artists, participative audiences in cities and communities. 

The partners involved are students and teachers/supervisors/researchers from the arts-based research group at Drama/theatre, Department of Arts-and Media Studies at NTNU, Norway and from Drama For Life at the University of the Witwatersrand, South Africa. Also involved are selected non-academic partners in Norway such as Cirka TeaterPanter TanterSjiraffen Kulttursenter, Kultursenteret ISAK, and Katja Brita Lindeberg Produksjoner.

Online conference and festival: Performing democracy: the fire, the fight, the fiction. 16-19 August 2021.

Publication: Van Vuuren, Rasmussen, B., & Khala, A. (2021). Theatre and Democracy : building democracy in post-war and post-democratic contexts. Cappelen Damm Akademisk.


Project coordinators: Heli AaltonenElena Perez

Ph.d.-prosjekt

Ph.d.-prosjekt

Ingvild R. Grande er PhD-stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NTNU og Høgskulen i Volda.

Hun har vært ansatt som scenograf på seksjonen siden 2019 med hovedvekt på visuell dramaturgi, og har i tillegg lang erfaring som scenograf i det profesjonelle scenekunstlandskapet i Norge og Danmark.

I rollen som kunstnerisk leder for scenekunstkompaniet Sir Grand Lear NO har hun dyrket interessen for steds-og publikumsspesifikke prosjekter utenfor teaterrommet, oftest med en tverrfaglig tilnærming.

I PhD-prosjektet fokuseres det kunstneriske arbeidet inn igjen mot det fagspesifikke, nemlig klær, kostymer og dramaturgi. Med utgangspunkt i en personlig arvet klessamling undersøker hun hvordan narrativer avleiret fra arvede hverdagsklær kan skape nye kostymedramaturgier i scenekunsten.


PhD-kandidat: Ingvild Rømo Grande

Hanne Wiseth er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole og Drama og teater ved NTNU. Hun har i 7 år jobbet som høgskolelektor i drama/teater ved DMMH, og har før det jobbet som dramapedagog i barnehage og kulturskole. I sitt arbeid med drama og teater har hun hatt fokus på devising/egenskapt teater, og hvordan en slik inngang kan skape mestring og eierskap blant deltakerne. Dette er også fokus i ph.d-prosjektet Levende fantasiunivers, som ønsker å undersøke hvordan en kan bruke egenskapt teater som metodisk inngang i kunstpedagogiske prosesser i barnehagen.


PhD-kandidat: Hanne Wiseth

Veileder: Cecilie Haagensen

Tidlegare forskning

Tidlegare forskning

Prosjektet går i første omgang frå april 2021 til september 2022, og er ein sosial og kunstnarisk prosess der innbyggjarane i bydelen og lokale kunstnariske aktørar skal samarbeida om produksjonen av fem hendingar. Den digitale plattforma vår naboland.no har som formål å bli bydelen sin eigen minnebank. Her ønskjer vi å samla minne og forteljingar knytte til staden i eit fargerikt bydelska.


Nettside: Naboland

Prosjektleiar: Barbro Rønning

Forskningsprosjekt i regi av Kulturrådet’s forskningssatsingen «Digital kultur, estetiske praksiser»

De omfattende smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien våren 2020 skapte alvorlige utfordringer for kunst- og kulturlivet. Samtidig stimulerte situasjonen til en fornyet utforskning av digitale produksjonsmåter og formidlingsformer, og til økt digitalt kulturbruk. Scenekunsten er et av de kunstområdene hvor forbudet mot å samles skapte størst utfordringer. Det fysiske møtet i scenerommet var for mange et helt grunnleggende element i scenekunsten. Hvordan kunne dette formidles digitalt?

To av prosjektene som fikk tilskudd fra forskningssatsingen er forskere ved NTNU. Førsteamanuenser Elena Pérez og Ellen Foyn Bruun utforsket nye former for digitalbasert scenekunst som oppstår i forbindelse med koronapandemien. Blant annet så prosjektet på hvordan disse nye praksisformene utfordrer tanken om at scenekunst er det som skje her og nå, i samspillet mellom skuespillere og tilskuere. Artikkelens tittel: "Interactivity and togetherness in digital theatre".

Tore Vagn Lid, teaterregissør og professor ved NTNU, undersøker på sin side hvordan digitaliseringen «utenfor» kunstrommet bidrar til å endre selve betingelsene for scenekunstens grunnleggende kommunikasjonsformer med artikkelen «Analogiseringen av det digitale. Dramaturgi i unntakstilstand».

Artikkelsamlingen er open source og tilgengelig her: Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder. 


Kontaktpersonar: Elena PerezEllen Foyn BruunTore Vagn Lid

Bymiljøkampen er ein dokumentar under produksjon, som trekkjer linjer gjennom 100 års historie om bydelane Møllenberg og Bakklandet i Trondheim. Frå arbeidarfamiliane som hadde sitt virke i industrien rundt hundreårsskiftet, til studentane som busette seg der på 70-talet og reiste bymiljøkampen som redda bydelane frå forslumming og rivning. I dag blir det igjen mobilisert til bymiljøkamp i området, med fokus på hyblifiseringen, forslumming, skyhøge husleiger og vanskane til dei unge med å komma seg inn på bustadmarknaden. Filmen undersøkjer om minne frå livet og engasjementet i fortida kan inspirera til innsats for ein sosial bustadpolitikk og bymiljøkampen i dag?

Bymiljøkampen er eit tverrfagleg kunstbasert forskingsprosjekt ved IKM, NTNU. Første fase av prosjektet har fokus på minneinnsamling og filmproduksjon i kontekst. I andre fase blir utvida prosjektets teknologiske og tverrkunstneriske forskingsplattform og moglegheita for eit større vandreteater/performance basert på innsamla minnemateriale eit mogleg resultat.


Nettside: Bymiljøkampen

Kontaktpersonar: Barbro RønningJon B. Huseby