Drama og teater

Forskning ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Drama og teater

Illustrasjon: Stine Ånes

Forskningen i drama og teater bidrar med ny kunnskap om scenekunstneriske praksisformer.
Seksjonen har utviklet en tydelig praktisk/teoretisk forskningsprofil som har vært nasjonalt ledende innen drama- og teaterfagets utvikling som kunstpedagogikk og kunstfag i alle skoleslag, inkludert i kulturskolen. Et annet tyngdepunkt er den teaterhistoriske forskningen som bidrar med ny kunnskap om scenekunstens rolle og funksjon i Norge, så vel som innen ikke-vestlig teater.

Forskning i dramaturgi samler fagmiljøet og medvirker til å utfordre og undersøke tenkemåter og praksiser innen aktuelle områder som performativitet, teatralitet, og nyere dramaturgiske og intermediale uttrykks- og formidlingsformer. I de senere årene har forskningen også omfattet skuespillmetodikk/stemmearbeid, helsefremmende drama/teater, konsekvenser av klimaendringene og grunnlagsspørsmål om etisk og estetisk praksis.

Prosjekter

Prosjekter

Bymiljøkampen er en dokumentar under produksjon, som trekker linjer gjennom 100 års historie om bydelene Møllenberg og Bakklandet i Trondheim. Fra arbeiderfamiliene som hadde sitt virke i industrien rundt århundreskiftet, til studentene som bosatte seg der på 70-tallet og reiste bymiljøkampen som reddet bydelene fra forslumming og rivning. I dag mobiliseres det igjen til bymiljøkamp i området, med fokus på hyblifiseringen, forslumming, skyhøye husleier og de unges vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet. Filmen undersøker om minner fra fortidas liv og engasjement kan inspirere til innsats for en sosial boligpolitikk og bymiljøkampen i dag?

Bymiljøkampen er et tverrfaglig kunstbasert forskningsprosjekt ved IKM, NTNU. Første fase av prosjektet har fokus på minneinnsamling og filmproduksjon i kontekst. I andre fase utvides prosjektets teknologiske og tverrkunstneriske forskingsplattform og muligheten for et større vandreteater/performance basert på innsamlet minnemateriale et mulig resultat.

Hjemmeside: www.ntnu.no/bymiljokampen

Kontaktpersoner: Barbro Rønning, Jon B. Huseby

 

Samarbeid med Skoleprogrammet VIP, undersøkelse i videregående skoles programfag for drama med fokus på livsmestring og unges psykiske helse.

Kontaktperson: Ellen Foyn Bruun

 

Ph.d.-prosjekter

Ph.d.-prosjekter

 

 

dramaogteatersymbol

Forskning innen drama og teater, grafikk.

Ansatte på faggruppe for drama og teater

Kunstbasert forskning

Forskergruppe

Kunstbasert forskning

I den kunstbaserte forskergruppen undersøkes kunnskapsdanning gjennom scenisk handling,
teaterforestillingsprosesser og estetiske erfaringer. Kunstneriske fagdiskusjoner tas opp,
for eksempel om det dokumentariske i kunstproduksjon, om relasjon mellom kunstnerisk virksomhet og levd erfaring. Forestillinger så vel som verkstedspraksis kan være grunnlag for forskningen og for formidling av funn.

Til hjemmesiden for kunstbasert forskning

lighningtalks drama og teater

Kjønn og kunst

Forskergruppe

Kjønn og kunst

Denne forskergruppen tar for seg forholdet mellom kunstnersubjekt og kjønn, fortrinnsvis i filmkunst og kunstitstitusjoner. Hva betyr det når kunstersubjektet, som tradisjonelt er mann, blir en kvinne? I følge denne tradisjonen, hvilken identitet gis det kvinnelige subjektet og hvilke muligheter har hun for å reforhandle denne posisjonen? Denne forskergruppen er interessert i forholdet mellom representasjon på lerret og kunsterisk agens som innebærer både empiriske undersøkelser og diskusjoner belyst av estetisk teori.

Medlemmer av forskergruppen: Anne Marit Myrstad, Ulla Angkjær Jørgensen, Ingrid Synneva Holtar, Margrete Abelsen (Utstillingsprodusent ved Trøndelag senter for samtidskunst)

Hjemmeside for forskergruppen finner du her.

29 mar 2019