Avlagte doktorgrader ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Doktorgrader 2011

Asbjørn Tiller
20.05.2011
Opplevelse av rom. Kunstens lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk. Online versjon av avhandlingen her

Jo Sondre Moseng
2.12.2011
Himmel og helvete. Ungdom i norsk film 1969-2010. Tilgjengelig på bibliotek her

Doktorgrader 2010

Tore Kirkholt
28.05.2010
Inderlighet og moderne drømmer. Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge: 1820-1914. Online versjon av avhandlingen her

Vigdis Aune
31.08.2010
Det lokalhistoriske spillet som kultur-estetisk praksis for ungdom. Online versjon av avhandlingen her

Doktorgrader 2009

Aud Berggraf Sæbø
23.01.2009
Drama og elevaktiv læring: en studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer. Online versjon  av avhandlingen her

Søren Birkvad
27.03.2009
At ofre sig eller være offer. Et kritisk gensyn med den internationale dokumentarfilms kanon 1930-60. Online versjon av avhandlingen her

Jon Raundalen
03.04.2009
Mellom Ersatzprodukt og Massenwirksamkeit - Genrefilmen som kulturelt felt i DDR 1966-1976. Online versjon av avhandlingen her

Jon Hoem
21.08.2009
Personal Publishing Environments. Online versjon av avhandlingen her

Margrethe Cecilia Stang
25.08.2009
Paintings, patronage and popular piety. Norwegian altar frontals and society c. 1250 - 1350.
(avlagt ved Universitetet i Oslo). Tilgjengelig på bibliotek her

Svein Høier
04.12.2009
Visjoner og realiteter for film- og videodistribusjon på Internett. Online versjon av avhandlingen her

Dragvoll. Foto: Statsbygg