Innlevering av masteroppgave

NTNU har plikt til å digitalt oppbevare innleverte oppgaver. Hvor tilgjengelige disse skal være for offentligheten bestemmer den som har skrevet dem. På denne siden kan du levere inn masteroppgaven digitalt.

0. Før du sender oppgaven din til trykk

Vi anbefaler alle studenter å lese NTNU Trykks "Masteroppgaven FAQ" før man starter prosessen. Der finner dere svar på de fleste aktuelle spørsmål i forbindelse med innsending, bestilling og trykk av masteroppgaver.

1. Send oppgaven din til trykkeriet

Bestill eksemplar til instituttet, og så mange du selv ønsker til eget bruk. Trykkeriet finner du hos NTNU Grafisk senter på Dragvoll i bygg 4, nivå 3. Bestilling hos NTNU Grafisk senter skjer på nett. Oppgaven skal ha NTNUs omslagsmal for masteroppgaver og må være påført navnet ditt. Under finner du oversikt over hvor mange eksemplar instituttet betaler:

Masterprogram Antall eksemplar
Drama/teater
Kunsthistorie
Filmvitenskap
Film- og videoproduksjon
Medievitenskap - visuell kultur

5

(DVD må følge med hvert eksemplar for masteroppgaver med prosjekt)

2. Lever oppgaven din digitalt

Lever oppgaven din digitalt ved å fylle ut skjemaet "Digital innlevering av masteroppgave, IKM" på denne siden. Last opp den samme filen som du sendte til trykkeriet, samt omslaget til din masteroppgave. Oppgaven vil da bli lagret i NTNU Open og publisert etter at sensur er klar (om du har tillatt dette gjennom avtalen i punkt 3).

3. Skriv under avtale om utlån, bruk og elektronisk publisering av masteroppgaven

Skriv ut og signer to eksemplar av avtalen nedenfor, ett til deg selv og ett til instituttet.

Bokmål, nynorsk, engelsk

4. Lever trykket versjon og avtale om utlån, bruk og publisering av masteroppgaven

Hent eksemplarene av masteroppgaven din på trykkeriet og lever dem, samt underskrevet avtale om utlån, bruk og publisering på ekspedisjonskontoret ved Institutt for kunst og medievitenskap.

Mon, 24 Apr 2017 11:14:54 +0200
Send inn gjennom dette nettbaserte skjemaet.