Institutt for IKT og realfag

Forskning


Robot Arm

Vi fokuser på digitalisering, automatisering og elektrifisering i vår forskning. Dette er våre fyrtårn langs veien for å skape nye og fremtidsrettede produkter, løsninger og næringer.

Forskningsområder

Forskningen ved vårt institutt er knyttet til:

The Big Data and Digital Business Lab 

Å utvikle effektive datasentriske intelligente teknologier i tett samarbeid med domene-eksperter fra forskjellige sektorer er fokus for forskningen ved vårt laboratorium.

The Medical Technology and Health Informatics Lab

Forskning ved vår Medical Technology and Health Informatics Lab fokuserer på biomekanikk, elektroencephalografi og elektromyografi.  

The Social Robot and ExEd Lab

Å tilby en fremragende IT utdannelse er et felles anliggende for alle våre ansatte og hovedfokus ved The Social Robot and ExEd Lab. Kontakt områdekoordinator Ibrahim A. Hameed.

The SoftICE Lab

Kunstig intelligens, kybernetikk og kyberfysiske systemer står sentralt i forskningen til SoftICE Lab. Hovedfokus er aktuelle utfordringer i den verdensledende og høyteknologiske havromsklyngen sentrert rundt Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter. Kontakt områdekoordinator Ottar L. Osen.

Kontakt

Siebe Bruno Van AlbadaSiebe Bruno Van Albada 
Nestleder for forskning

 

Simulering og visualisering

Virtualisering

En spesiell kompetanse er simulering og visualisering som er relevant innen alle våre forskningområder.