Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning

– Institutt for IKT og realfag
person med robot

Forskning ved institutt for IKT og realfag er knyttet til master i simulering og visualisering, og er for tiden knyttet til fire forskningsgrupper:

I tillegg er faglig ansatte engasjert i forskningsprosjekter i samarbeid med andre akademiske institusjoner i inn- og utland.