Institutt for IKT og realfag

Forskning


Robot Arm

Vi fokuser på digitalisering, automatisering og elektrifisering i vår forskning. Dette er våre fyrtårn langs veien for å skape nye og fremtidsrettede produkter, løsninger og næringer.

Forskningsområder

Forskningen ved vårt institutt er knyttet til:

The Big Data and Digital Business Lab 

Ved vår Big Data and Digital Business Lab forsker vi på utvikling av effektive, datasentriske og intelligente teknologier i tett samarbeid med domene-eksperter fra forskjellige sektorer.

The Medical Technology and Health Informatics Lab

Forskning ved vår Medical Technology and Health Informatics Lab fokuserer på biomekanikk, elektroencephalografi og elektromyografi.  

The Social Robot Lab

Forskning ved vår Social Robots Lab fokuserer på programmering og anvendelse av sosiale roboter i undervisning og andre settinger.

The SoftICE Lab

Kunstig intelligens, kybernetikk og kyberfysiske systemer står sentralt i forskningen ved vår SoftICE Lab. Hovedfokus er aktuelle utfordringer i den verdensledende og høyteknologiske havromsklyngen sentrert rundt Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter. Kontakt områdekoordinator Ottar L. Osen.

Kontakt

Siebe Bruno Van AlbadaIbrahim A. Hameed 
Nestleder for forskning

 

Simulering og visualisering

Virtualisering

En spesiell kompetanse er simulering og visualisering som er relevant innen alle våre forskningområder.