Institutt for IKT og realfag

Forskning


Robot Arm

Vi fokuser på digitalisering, automatisering og elektrifisering i vår forskning. Dette er våre fyrtårn langs veien for å skape nye og fremtidsrettede produkter, løsninger og næringer.

Forskningsområder

Forskningen ved vårt institutt er organisert i to laber med fokus på fire forskningsområder:

1. The Cyber-Physical Systems Lab

Laben har fokus på følgende områder:

 • Maritime Technology
  Kunstig intelligens, kybernetikk og kyberfysiske systemer står sentralt i forskningen innen dette området. Hovedfokus er aktuelle utfordringer i den verdensledende og høyteknologiske havromsklyngen sentrert rundt Ålesund og Norsk Maritimt Kompetansesenter.

 • Medical Technology and Health Informatics
  Her fokuserer vi på biomekanikk, elektroencephalografi og elektromyografi.  

2. The Digital Transformation Lab

Lab-en har fokus på følgende områder:
 • Big Data and Digital Business
  Her forsker vi på utvikling av effektive, datasentriske og intelligente teknologier i tett samarbeid med domene-eksperter fra forskjellige sektorer.

 • Social Robots
  Her fokuserer vi på på programmering og anvendelse av sosiale roboter i undervisning og andre settinger.