1. januar 2017 ble Institutt for informatikk og e-læring (IIE) en del av
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU.

NTNU i Trondheim – Institutt for informatikk og e-læring

StudierUtdanning innen informatikk omfatter alt fra utvikling av datasystemer og programmering, til innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av informasjon ved hjelp av datateknologi. Å lage gode IT-systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem krever en helhetsforståelse som man får gjennom informatikkstudiet.

Å være datastudent er morsomt, men krevende. Mange av de oppgaver og prosjekter som gis, er realistiske og vel så avanserte som det en møter i en senere jobb.