NTNU i Trondheim – Institutt for datateknologi og informatikk

MOOC - IKT i læring

– Studier

MOOC står for Massive open online course og handler om å gjøre utdanning tilgjengelig for store mengder deltakere (tusenvis) helt gratis.

MOOC-en "IKT i læring" er nettbasert, helt gratis og ultrafleksibel. Faget er på 15 studiepoeng, men du kan avslutte etter 5 eller 10 om du vil det. Det er helt oppdatert lærestoff og varierte læringsaktiviteter som er utviklet for å gi innsikt i pedagogiske muligheter med IKT, konkrete ferdigheter og teoretisk forståelse. Vi har lagt vekt på tre ting:
 
 1. Faget skal være mest mulig fleksibelt
 2. Faget skal være relevant for deltakerne og gi høyt utbytte
 3. Vi har jobbet mye for å få til høyest mulig kvalitet både med tanke på det pedagogiske, innholdsmessige og organisatoriske i faget

MERK at faget er gratis (* se helt nederst), også om du vil få studiepoeng. Du kan lese detaljer om opplegget nedenfor:

Påmelding - bli med da vel!

Registrer deg i læringsplattformen Canvas og bli med på MOOC-en.
Det tar 1 minutt, og du binder deg ikke til noe.
 
MERK:

 • Etter å ha registrert deg, får du en e-post fra "NTNU læringsplattform Canvas". Du må klikke lenken nederst i den e-posten og bekrefte kontoen din. Gjør det på samme maskin som du registrerte deg for sikkerhets skyld. Dersom du ikke får den e-posten (spam e.l.), så kan det skape trøbbel. Dersom du får problemer med registrering, så send en e-post til svend.horgen@hist.no.
 • Det er lov å bli med på MOOC-en (titte innom) uten at du forplikter deg til å fullføre. Formell påmelding skjer etter noen uker dersom du ønsker det selv (etter at du har jobbet deg ferdig med modul 3 av 15).
 • Alt du trenger å vite om læringsplattformen Canvas, opplegget og liknende, finner du i Canvas når du har logget inn.
 • Hvis du allerede er med på andre MOOC-kurs som bruker Canvas, må du likevel lage konto hos oss. NTNU bruker nemlig en egen Canvas-installasjon.

Målgruppe

Faget passer for lærere i Norge som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk i undervisning og læring (men kan også tas av andre som er interessert i læring, for eksempel lærerskolestudenter, folk som jobber med e-læring/opplæring i arbeidslivet og liknende).

Ildsjeler som allerede brenner for å bruke teknologi i læring/undervisning, kan selvsagt få godt utbytte av MOOC-en eller dokumentere kunnskap. Vår ambisjon er å nå ut enda bredere, det vil si at MOOC-en er spesielt utviklet for alle de andre. Med andre ord trenger en ikke være ekspert for å ta MOOC-en, tvert i mot. Vi har vært bevisste på å forklare konsepter og verktøy på en forståelig måte, og tilbyr både hjelp i forum, spørretimer underveis og ikke minst instruksjonsvideoer.

Vårt fokus er mest på det pedagogiske og fagdidaktiske, selv om vi har en del praktiske øvelser og tilbyr starthjelp for de som trenger det slik at alle skal kunne klare oppgavene. For de som primært ønsker å øke sin grunnleggende digitale kompetanse, anbefaler vi å starte med Høgskolen i Østfold sin MOOC "IKT for lærere" (15 studiepoeng), og så fortsette med vår MOOC etterpå.

Ultrafleksibelt og samtidig strukturert

Vi mener dette er Norges mest fleksible MOOC, fordi:

 • Start når du vil, slutt når du vil, jobb i det tempoet du vil.
 • Du får 15 studiepoeng fra NTNU, men har mulighet for å cashe inn/avslutte etter både 5 og 10 studiepoeng om du ikke ønsker å ta alle 15 (!)
 • 100 % nettbasert, ingen fysiske samlinger.
 • Helt oppdatert lærestoff både med tanke på innhold og presentasjonsform.
 • Moderne/tidsriktig læringsmiljø.
 • Asynkront, studer i ditt eget tempo og når det passer deg.
 • Tilbud om nettbaserte spørretimer og webmøter for de som vil, med jevne mellomrom.
 • I mange av øvingsoppgavene kan du bruke din egen undervisning som utgangspunkt/case hvis du ønsker det. Slik blir fagstoffet ekstra relevant og direkte nyttig for deg.
 • For å få studiepoeng, må du melde deg opp til vurdering og bli formelt tatt opp som "student" ved NTNU. Men dette skjer som en bakgrunnsprosess når du er sikker på at du vil delta og fullføre, ikke i forkant slik andre tilbud i UH-sektoren praktiserer.
 • Gratis (* se helt nederst)

Et av de mest spennende og givende studiene jeg har tatt. Ja til flere lignende MOOC-er. Jeg gleder meg til å se på fagstoffet og lærer noe nytt hele tiden.
Kunnskapen kan jeg gå rett i klasserommet med. Det er tydelig at foreleserne har solide fagkunnskaper og de er behjelpelig underveis. Til tross for at ingenting skjer i sanntid, har jeg allikevel fått en eller annen form for relasjon til foreleserene gjennom videoene.
Strukturen på kurset er nydelig satt sammen og det er befriende at jeg kan jobbe i eget tempo ut fra tidspress på jobb. Kurset har en herlig balanse i sammensetningen av fagstoffet, hvor videoforelesninger er vektlagt i stor grad. En befrielse for oss som er visuelle! Ved å ta denne MOOC-en, vil du gi elevene dine nye og morsomme måter å tilegne seg kunnskaper på. Du kommer ikke til å angre!
-- Rikke Breiby, Karlsrud skole i Oslo

Faglig innhold

Lærestoffet er satt sammen og strukturert i moduler som vist i temaoversikten nedenfor. Vi har prøvd å gjøre det både konkret og generelt på en gang slik at det blir relevant for lærere i både skoleverket, vgs og UH-sektoren. Også andre som er interessert i læring kan ta faget, men må da sette ting inn i sin egen situasjon. Det vil være en rekke eksempler, bilder, tekst, videosnutter og liknende for å få frem både oversikt i bredden og forståelse for feltet i dybden. Siden faget er 15 studiepoeng har vi delt inn i 15 moduler (med et lite forbehold om endringer):

 • Modul 1 - Introduksjon
 • Modul 2 - Pedagogisk bruk av LMS
 • Modul 3 - Skjermopptak
 • Modul 4 - Web 2.0 del 1: Samskriving og blogging
 • Modul 5 - Digital vurdering
 • Modul 6 - Læringsteorier i kontekst av "IKT i læring"
 • Modul 7 - Åpent innhold
 • Modul 8 - Formativ vurdering med fokus på digitale tester
 • Modul 9 - Pedagogisk bruk av video, snarfilm
 • Modul 10 - Web 2.0 (del 2): Tenk nytt om undervisning og læring
 • Modul 11 - Læringsdesign
 • Modul 12 - Personvern og opphavsrettigheter
 • Modul 13 - Summativ vurdering med fokus på digitale tester
 • Modul 14 - Flipped classroom
 • Modul 15 - PLN og PLE: personlig læringsnettverk og personlig læringsmiljø
   Det kan se ut som at dette er et kurs av hummer og kanari med 15 veldig forskjellige temaer (vertikalt). Det er det ikke. Legg merke til at er flere røde tråder horisontalt (som forklart i videoen ovenfor): vurdering, video, teori, Web 2.0, digitalt innhold. Du kan se på det som en slags spiral som for hver rotasjon går mer og mer i dybden. Dermed vil du få gradvis økt din forståelse, ferdigheter og erfaringsbase.

Faget skal med andre ord gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget er tilpasset lærere (skoleverket, vgs, høgskolesektoren) som vil lære mer om pedagogisk bruk av IKT og hvordan teknologi kan brukes i læring.

Om læringsplattformen Canvas og PresentIT

Det er ikke lærebok i faget. Alt av lærestoff og læringsaktiviteter blir tilgjengelig gjennom Canvas som er læringsplattformen vi bruker. Canvas er for øvrig en internasjonal læringsplattform i stor vekst. Som lærer bruker du kanskje Fronter eller itslearning til daglig. I vår MOOC må du forholde deg til Canvas som "studentbruker". Vi tror det er lurt fordi du kan få nye impulser, samtidig som verken Fronter-brukere eller itslearning-brukere favoriseres. Men hovedargumentet for å velge Canvas er at Canvas har bedre funksjonalitet for vår MOOC. Vi har i tillegg utviklet et system for presentasjon av lærestoff som heter PresentIT, hvor lærestoffet er delt opp i blokker og med til dels interaktive elementer som video, flervalgsspørsmål, avstemninger og liknende. Hensikten er å gjøre det mer motiverende for deltakerne å jobbe gjennom lærestoffet, og synliggjøre progresjon.

Lærestoffet er i hovedsak utviklet av de to faglærerne Geir Maribu og Svend Andreas Horgen, men vi bygger også på gode innholdsressurser på web. Se også avsnittet om "Kvalitet" nedenfor.Eksempel på lærestoff (om formativ vurdering) i PresentIT (klikk for stor versjon)

Arbeidskrav - blogg, medstudentvurdering og quiz-er

Faget er såkalt "asynkront" som betyr at du studerer uavhengig av tid og sted. Det vil være en klar struktur og sti gjennom lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidskrav, og lett å vite hva du har gjort og hva som gjenstår.

For å få godkjent faget og sikre at deltakerne lærer, har vi en del obligatoriske arbeidskrav som må gjøres underveis:

 • Hver modul har en øving hvor du skal lage noe og/eller reflektere om et tema på bloggen din. Lærestoffet gir deg teori og praktiske eksempler, mens i øvingene må du relatere temaet til din egen undervisningspraksis eller anvende det du har lært. Vi tror dette er en suksessfaktor for at du skal få mest mulig utbytte av faget.
 • Det er krav om å medstudentvurdere andres arbeider underveis. Erfaring viser at dette både virker motiverende (siden du vet at ditt arbeid blir sett på av andre) og at det gir økt erfaringsutveksling.
 • Det er en quiz (flervalgstest) etter hver modul. Den er til for at du skal lære, bli motivert og se hvordan du ligger an (formativ funksjon), og samtidig vil testen sikre at har jobbet med stoffet (summativ funksjon). Testene rettes automatisk og umiddelbart.

Hvorfor i all verden blogg og medstudentvurdering?

La oss begrunne litt mer om hvorfor nettopp blogg brukes. Vi mener det er viktig med erfaringsutveksling med andre deltakere, siden dette er et kurs om pedagogisk bruk av IKT (hvor ulike lærere har ulike erfaringer). En effektiv og lærerik måte å sikre erfaringsutveksling og deling mellom deltakerne, er bruk av blogg. En blogg har mange blogginnlegg som eieren skriver, og den ligger i det offentlige rom på Internett (kan gjøres anonym eller begrenses om ønskelig). De fleste opplever det som både morsomt og motiverende.

Gjennom øvingsopplegget må du som deltaker skrive ulike blogginnlegg om det du lærer underveis i faget, dine egne refleksjoner, "produkter" du deler med andre (for eksempel små videoer du lager) og så videre. Du kan med fordel trekke inn din egen undervisningssituasjon i denne bloggingen slik at du får direkte nytteverdi og utbytte av faget i stedet for å jobbe med fiktive eksempler.

De som ikke er fortrolige med blogging vil få tilstrekkelig instruksjon og støtte til å komme i gang, og det går også an å anonymisere bloggskrivingen om en har ønske om det. Blogg er et veldig kraftig prosessverktøy, og etter vår mening mye bedre enn å kreve innleveringer av rapporter (ala Word, OpenOffice etc). Når vi underviser potensielt tusenvis av studenter, har vi som underviser MOOC-en ikke kapasitet til å lese og gi tilbakemelding på alle blogginnleggene.

Et viktig poeng med blogging er at deltakerne leser og kommenterer hverandres blogginnlegg. Ved å kjøre slik medstudentvurdering økes læringen samtidig som faglige tilbakemeldinger kommer fra medstudenter heller enn faglærerne. Hovedpoenget med blogg i dette faget er altså tredelt:

 • Du får reflektere og jobbe over tid på din egen arena på web (din blogg).
 • Medstudenter (og andre) kan lese og kommentere det du skriver, og slik bidrar du i kunnskapsutvikling på Internett og erfaringsdeling.
 • Øvingsopplegget blir skalerbart samtidig som det holder høy kvalitet.
Dette høres kanskje mye ut, men vi har vært veldig bevisste på å tilpasse mengden. For at blogg skal fungere ønsker vi at den brukes hyppig underveis med mange små drypp i stedet for bare noen få større arbeider.

Frivillige læringsaktiviteter

I tillegg til "påtvunget" erfaringsutveksling gjennom medstudentvurdering, kan de som vil bidra i faglige diskusjoner i diskusjonsforumet. I Canvas er det mulig å legge opp tråder der de faglig hører hjemme og det benytter vi oss av.

Det vil også være andre frivillige læringsaktiviteter som er "bakt inn i lærestoffet".

Om faglærerne
Førstelektor Svend Andreas Horgen har jobbet med FoU-arbeid innen e-læring siden 2003, blant annet prosjekter om personlig læringsnettverk, videoproduksjon, vurdering og digitale tester. Har blant annet holdt en rekke foredrag og dagskurs om digitale tester, pedagogisk bruk av læringsplattformer (LMS) og bruk av Web 2.0 i undervisningen. Studieleder for det nettbaserte tilbudet til Høgskolen i Sør-Trøndelag og underviser programmeringsfag, sosiale medier og IKT i læring.

Førstelektor Geir Maribu har ledet flere større forskningsprosjekter om e-læring. Har prøvd ut mye innovativ bruk av IKT i egen undervisning, både digitale tester, video og Web 2.0. Har skrevet flere lærebøker i data, blant annet om Linux.

Vurderingsform

Vurderingsformen er bestått/ikke bestått og vi praktiserer såkalt muntlig asynkron eksamen. Det går ut på at du leverer din besvarelse når du selv vil, og "eksamensoppgaven" er faktisk kjent i forkant. I praksis må du lage en kort videosnutt hvor du viser ansikt, dokumenterer hva du har gjort (blogginnlegg underveis og øvrige arbeidskrav), og relaterer fagstoffet du har jobbet med opp mot din egen undervisning.

Kvalitet

Denne MOOC-en har blitt til over mange år. Et nettbasert fag av høy kvalitet må selvsagt ha godt innhold, men det må også ha god leveransekvalitet med tanke på det pedagogiske, teknologiske, administrative og andre forhold. Det er mange aktiviteter og erfaringer som har dannet grunnlag for MOOC-en:

 • Innholdet baserer seg på en rekke forskningsprosjekter om e-læring og pedagogisk bruk av IKT ved Institutt for informatikk og e-Læring ved NTNU, både støttet av Norgesuniversitetet, EU-prosjekter og interne prosjekter. I tillegg har vi gjort en kartlegging av hva som er behovet i skolesektoren i dag.
 • Begge faglærerne (Svend Andreas Horgen og Geir Maribu) har lang erfaring med nettbasert undervisning, men også kreativ og pedagogisk bruk av IKT. I egen undervisning har de prøvd ut en rekke ulike opplegg helt fra 2003 og til i dag, alt fra wiki og video til blogg, sosiale medier, personlige læringsnettverk, flervalgstester og mer til. Mange av disse erfaringene er delt med andre via konferanser, seminarer, kurs og sosiale medier. En viktig erkjennelse er at teknologien er underordnet det pedagogiske og fagdidaktiske.
 • Det "gamle" faget IKT i læring (IFUD1044, 10 studiepoeng) har blitt undervist over flere år, som betalfag med noen få studenter påmeldt hvert semester (3 på det minste og 30 på det meste). På tross av relativt få deltakere, har faget fått veldig gode tilbakemeldinger. MOOC-tilbudet er en (kraftig) videreutvikling av dette faget, og det gjør oss trygge på at når grunnlaget er bra, blir MOOC-en enda bedre.

Vi fikk støtte fra Norgesuniversitetet til å gjennomføre et prosjekt om MOOC i 2014 og 2015, der utvikling av faget "IKT i læring" er et viktig element. I tillegg utvikler vi en generell modell for MOOC i Norge, og dermed lærer vi mye om MOOC som fenomen, ulike måter å designe MOOC-tilbud på og liknende i parallell med at vi underviser vår egen MOOC.
Våren 2014 kjørte vi en såkalt PREMOOC med 25 deltakere (fortrinnsvis lærere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Telemark fylkeskommune) hvor deltakerne testet ut plattformen Canvas og en del andre forhold. I denne pilotfasen har vi lært mye og avdekket noen potensielle problemer i forkant av MOOC-en du kan melde deg på.
I tillegg har vi brukt en systematisk tilnærming for å utvikle MOOC-faget "IKT i læring". Våren 2014 brukte vi nemlig metoden CCeD (concurrent e-learning design) som kort forklart går ut på at ulike fageksperter møtes for å designe fagtilbudet sammen. Vi satte sammen en gruppe av både interne krefter og eksterne profilerte og dyktige mennesker:

 • Geir Maribu: Førstelektor AITeL, HiST. Har deltatt i en rekke FoU-prosjekter innen e-læring, og ledet det nettbaserte studietilbudet ved AITeL fram til 2010. Underviser MOOC-en "IKT i læring" sammen med Svend Andreas Horgen.
 • Per Anders Emilsen: Lærer på Orkdal vgs, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Har deltatt i PREMOOC-en våren 2014 og jobber som fagkoordinator i musikk ved Orkdal vgs og fagnettverksleder for musikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Har lang erfaring med bruk av IKT i undervisning, også mobile enheter.
 • Tom Jarle Christiansen: Lærer Bamble vgs, Telemark Fylkeskommune. Prosjektleder for "Nettskolen Telemark". Har jobbet mye med videoproduksjon, flipped classroom og nettbasering.

Pedagogisk og teknologisk modell:

 • Per Borgesen: Dekan AITeL, HiST. Har overordnet ansvar for det nettbaserte tilbudet ved AITeL. Jobbet aktivt for både utvikling av CCD-metoden og prosjektet "Rom for læring" hvor AITeL ble tildelt NOKUTs utdanningskvalitetspris 2011.
 • Jan Frode Haugseth: Førsteamanuensis HiST, lærerutdanningen. Prosjektleder for "Digital undervisning i alle rom" i HiST (SUK-delprosjekt).
 •  Hjørdis Hjukse: Høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, lærerutdanningen. Prosjektleder "e@HiT". Lang erfaring med bruk av IKT i undervisning, både i høgere utdanning og ut mot skoleverket.

Administrativ og økonomisk modell:

 • Thorleif Hjeltnes: Førstelektor AITeL, HiST. Har ledet en rekke FoU-prosjekter både internasjonalt (EU) og nasjonalt om e-læring. Leder et prosjekt om MOOC i HiST (SUK-delprosjekt). Daglig leder for Stiftelsen TISIP som i sin tid bygde opp det nettbaserte tilbudet (både faglig og administrativt og teknologisk) som i dag undervises ved AITeL.
 • Morten Flate Paulsen: Professor II, AITeL, HiST. Daglig leder for Campus NooA. Sentral i oppbyggingen av NKI sitt nettbaserte tilbud og den første læreren i Europa som underviste nettbasert. Har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale prosjekter om e-læring, og har blant annet vært president i EDEN-nettverket.
 • Ingrid Island: Førstekonsulent AITeL, HiST. Har hatt ansvar for administrasjon av nettstudiene ved AITeL i mange år, og bidratt i oppbyggingen av støttesystemer, administrative rutiner og organisering av det nettbaserte tilbudet.
 • Therese Mjøen: Profilansvarlig AITeL, HiST. Har hatt ansvar for markedsføring og profilering av nettstudiene ved AITeL i mange år.

Fasilitator

 • Monica Storvik: Høgskolelektor AITeL, HiST. Har deltatt i en rekke FoU-prosjekter knyttet til e-læring, og vært sentral i oppbyggingen av CCeD-metoden.
 • Prosjektleder
 • Svend Andreas Horgen: Høgskolelektor AITeL, HiST. Leder NUV-prosjektet "MOOC for IKT i læring". Har deltatt i en rekke FoU-prosjekter knyttet til e-læring. Studieleder for det nettbaserte tilbudet ved AITeL. Har holdt en rekke foredrag og kurs om pedagogisk bruk av IKT. Underviser MOOC-en "IKT i læring" sammen med Geir Maribu.

Du kan også se flere detaljer om MOOC-arbeidet vårt på bloggen til Svend Andreas Horgen.

Omfang

Estimert tidsinnsats på et 15 studiepoengsfag er ca 400 timer, men det vil selvsagt variere for hver enkelt deltaker avhengig av forkunnskaper og ambisjonsnivå. Du trenger ikke ha jobbet noe særlig med IKT, men det er en fordel om du kan grunnleggende navigasjon med en datamaskin. Merk at du til en viss grad kan bruke egen undervisningspraksis i øvingsopplegget (bra for dine elever og tidseffektivt for deg).

Anbefalte forkunnskaper

Faget er myntet på lærere som underviser innenfor skole/utdanning i Norge. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper innen IKT, men det kan være en fordel med grunnleggende IKT-forståelse, som å være fortrolig med å skrive på datamaskin, klikke deg rundt på Internett og liknende. Du lærer det du trenger av mer avanserte teknikker som for eksempel å lage en digital test, lage video, lage blogg, skrive blogginnlegg og liknende.

Programvare/Utstyr

Datamaskin med tilgang til Internett er nødvendig for å kunne gjennomføre faget. Mac, Windows og Linux fungerer like godt. Merk at både Canvas og PresentIT er mobil/nettbrettvennlig. I teorien kan du basere deg på nettbrett, men mange vil nok si det er en fordel med en datamaskin for å få til mer effektivt arbeid.

Vi minner om at det er helt uforpliktende å melde seg på: Det tar 1 minutt og du binder deg ikke til å fullføre. Vi gjentar at lenken er http://bit.ly/mooclagkonto.

(*) Notis om gratis
Vi har flere steder på denne websiden skrevet at MOOC-en er gratis (*). Vi mener den er så godt som gratis, men det er et lite unntak: Du må betale en såkalt semesteravgift på 530,- når du melder deg opp til vurdering (men først da). Dette gjelder all høyere utdanning i Norge.

Påmelding

Registrer deg i læringsplattformen Canvas og bli med på MOOC-en.

Det tar 1 minutt, og du binder deg ikke til noe.

Meld deg på MOOC

Faglærerne

Faglige kontaktpersoner:
Førstelektor Svend Andreas Horgen
E-post: svend.a.horgen@ntnu.no
Telefon: 73 55 92 69

Administrativ kontaktperson:
Førstelektor Geir Magne Maribu
E-post: geir.m.maribu@ntnu.no
Telefon: 73 55 95 53

Anbefaling

I det hele tatt så har dette kurset fra modul 1 til 15, vært en eventyrlig reise for meg. Jeg har lært veldig mye. Jeg har lært å bruke pc-verktøyet mer effektivt, det har vært kjempe positivt.
Jeg tror dette er det mest nyttige kurset jeg noen sinne har tatt. Jeg kan bruke det i alle de fagene jeg har, så jeg gleder meg til å ta fatt på den virkelige læringen. Tusen takk for at jeg fikk være med.
- Mette Bendiksen, Husnes ungdomsskule i Hordaland, fullførte MOOC-en i mars 2015.