1. januar 2017 ble Institutt for informatikk og e-læring (IIE) en del av
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved NTNU.

NTNU i Trondheim – Institutt for informatikk og e-læring

Forskning

Instututt for informatikk og e-læring har et omfattende internasjonale nettverk innen e-læring. Området går inn som en sentral del i satsingsområdet for e-læring og digitale læringsressurser.

Satsingsområde i perioden 2011–2015:
  • Programvareutvikling innen visualisering og billedbehandling
  • Samhandling med IKT-støtte og e-læring

 

Utvikling av entreprenørskap har i flere år vært en del av myndighetenes strategi for å videreutvikle velferdssamfunnet. Et viktig element i denne strategien er å integrere entreprenørskap i ulike fagområder i utdanningssystemet. Generell entreprenørskapskompetanse kan være uavhengig av fagområde. Slik kompetanse avhenger både av personlige egenskaper, holdninger og grunnleggende ferdigheter i forretningsutvikling og nyskapingsprosesser. For å utvikle slik kompetanse trengs bevisstgjøring på egen rolle og ferdighetstrening.

Hovedmålene for prosjektet er å styrke kompetansen og øke motivasjonen hos lærere i forhold til å inkludere kunnskap om: Entreprenørskap som en del av det faglige innholdet i utdanningen både på års-studie, bachelor- og masternivå innen IT, helse og sosialfag og opplevelsesnæringen.

FLITE (dCCDFLITE) er et Mulitilateral Erasmuls Project. Prosjektet ble ledet av MiUN og det deltok 8 partnere fra 5 land. Både TISIP og HiST deltok. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et yrkesrettet kurs i Entreprenørskap og å tilby dette som en MOOC. Kurset benytter både Osterwalder Canvas og Concurrent Design som metode og bygger på Staged Self-Directed-Learning som pedagogisk tilnærming. MOOC-en fikk 1550 deltagere fra hele verden, sommeren 2015. Prosjektet ble avsluttet 30.09.15.

 

Forskningsprosjekter

Visualiseringslaboratorium

Instituttet satser tungt på forskning innenfor visualisering. Laboratoriet har fokus på sanntidsvisualisering og analyse av menneskelig bevegelse.
Les mer om forskningen ved visualiseringslabben