IFUD1007 Digital fotografering
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Feltet "fotografering" er variert og omfattende. Det er flere mål med dette faget. Hovedmålet er å tilby en plattform hvor studenter som er interessert i fotografering, digital bildemanipuliering og reproduksjon kan lære mer - både i teori og praksis.Kjøp faget på http://itfag.no/

Pedagogisk opplegg

Merk: Faget undervises delvis på engelsk.

Faget følger en tradisjonell undervisningsmodell hvor du som student må jobbe med lærestoffet og gjøre et lite mini-prosjekt hver uke som blir vurdert av faglærer. Endelig karakter i faget baserer seg på de 8 beste karakterene. (Dersom du har behov for fleksibilitet med mer intensiv jobbing i enkelte perioder må du ta kontakt med faglærer)

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Studenter som allerede har en del bakgrunn innen fotografering og bildebehandling, kan foreslå og avtale et større prosjekt hvor en får jobbe uavhengig av den oppsatte øvingsplanen. Du vil fortsatt få tilbud om jevnlig oppfølging og tilbakemeldinger underveis fra faglærer.

Se eksempler på Ali sine arbeider på YouTube.

Lærebøker/Pensum

Her er eksempel på lærestoff fra faget:

Om faglærer
1.amanuensis Ali Alsam underviser dette faget og har doktorgrad innen bildebehandling (colour science and image processing). Ali har skrevet mange forskningsartikler og er en profesjonell fotograf som har holdt mange kunstutstillinger alene og i samarbeid med andre

Kontaktinformasjon

Programvare/Utstyr

Du trenger ikke noe spesiell programvare for å gjennomføre dette faget.

Læremål

Øve ferdigheter i å ta gode digitale bilder. Kjenne til viktige begreper innen digital fotografering og bildebehandling Forstå hvordan ulike bildekomposisjoner kan etterbehandles med digitale verktøy
Kjøp faget på http://itfag.no/