IFUD1110 Objektorientert programmering med systemarbeid
- Oppstart høst: Går ikke
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Emnet er tredelt. I programmeringsdelen handler det om en introduksjon til programmering, klasser, objekter, synlighet, metoder, konstruktører, samarbeid mellom objekter, en oversikt over klassebiblioteket til .Net, filbehandling og databaseoppkobling. I systemarbeidsdelen handler det om en introduksjon til systemutvikling, smidig utvikling med Unified Process (UP), objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), dokumentasjon og testing. Begge delemnene integreres gjennom et utviklingsprosjekt.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Teoridelen av faget består av 6 leksjoner med objektorientert programmering og 6 leksjoner med systemarbeid. Fullstendig tilgang får du via læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff med øvingsopplegg og prosjekt. Øvingene tilsvarer 8 øvinger hvor 6 må være godkjent før endelig kartakter settes. I tillegg kommer innleveringer knyttet til prosjektfasene. I praksis er øvingene i systemarbeidsdelen (SA) direkte knyttet til prosjektet. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager, men øvinger knyttet til prosjektet kan ta litt lenger tid å rette p.g.a. omfang. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Det vil ikke bli brukt lærebok i dette faget. Leksjonene i faget utgjør det primære pensumstoffet.

Om faglærer
Høgskolelektor Atle Nes har jobbet mye med programmering

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i databaser og programmering.

Programvare/Utstyr

Visual Studio 2012 til programmering og Microsoft Visio til modellering. Disse er gratis tilgjengelig for våre studenter.
Kjøp faget på http://itfag.no/