NTNU-logo-leksjoner.png (8 Kb)
Tidligere eksamensoppgaver
Vuokko-Helena Caseiro, Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU
Lærestoffet er utviklet for faget Programmering i Java

Her finner du lenker til gamle eksamenssett i faget. Det kan være lurt å se på disse før eksamen og bruke dem aktivt i eksamensforberedelsene. Du bør løse oppgavene på egenhånd for å få størst mulig utbytte av dette arbeidet. Løsningsforslag legges ut senere.

Gjennom årene har kurset endret seg. Blant annet er det slik at

Eksamenssett
Høst 2000
Vår 2001
Høst 2001
Vår 2002
Høst 2002
Vår 2003
Høst 2003
Vår 2004
Høst 2004
Vår 2005
Høst 2005
Vår 2006
Høst 2006
Vår 2007
Høst 2007
Vår 2008
Høst 2008
Vår 2009
Høst 2009
Vår 2010
Høst 2010
Vår 2011
Høst 2011
Vår 2012
Høst 2012
Vår 2013
Høst 2013
Vår 2014
Høst 2014
Vår 2015
Høst 2015
Vår 2016
Høst 2016
Vår 2017
Høst 2017

Du kan også ta ned alle eksamenssettene på en gang.

Merk at alle skrevne og trykte hjelpemidler kan brukes til eksamen, og også en godkjent kalkulator.

Dette kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen.