IFUD1045 Drift av MS Exchange og MS SQL Server
- Oppstart høst: Går ikke
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget handler om praktisk bruk av Microsoft Exchange server 2013 og SQL server 2012Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning.

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Det kreves ikke egne lærebøker i faget.

Om faglærer
Høgskolelektor Jostein Lund har undervist i en rekke driftsfag og har mye praktisk erfaring med drifting

Kontaktinformasjon

Programvare/Utstyr

Følgende programvare vil bli gjennomgått som supplement for å belyse den teoretiske gjennomgangen: Microsoft Exchange Server 2013,  Microsoft SQL Server. I øvingsopplegget brukes fullversjoner av programvaren. Studenter som tar faget vil automatisk få mulighet til å laste ned programvare fra Microsoft gjennom avtalen som vi har med MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance).
Kjøp faget på http://itfag.no/