IFUD1124 IT, miljø og samfunn
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: Går ikke
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette faget handler om IT og miljø, herunder statlig regelverk og oppdatert forskning på området. Vi tar også opp IT og samfunnsutvikling basert på oppdatert forskningsmateriale samt IT og etiske utfordringer basert på grunnleggende etiske teorier.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Dette faget har lærestoff som kommer ut i læringsplattformen itslearning. Her er eksempel på lærestoff

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 4 leksjoner med lærestoff fordelt på temaene: IKT og - 1) miljø, 2) samfunn og 3) etikk. Det skal skrives 2 oppgaver hvorav hver teller 50 %. Begge gir karakter A-F og begge må bestås for å få karakter i faget. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking og refleksjon om temaet. Øvingene blir rettet. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling. Det vil bli gjennomført nettmøter i grupper for veiledning av oppgaveskrivingen.

Lærebøker/Pensum

Det vil ikke bli brukt lærebok i dette faget. Leksjonene i faget utgjør det primære pensumstoffet sammen med ressurser gjort tilgjengelig i itslearning.

Om faglærer
Førsteamanuensis Kirsti Berntsen har doktorgrad innen samhandlingssystemer og jobbet mye med helseinformatikk

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Organisasjon og ledelse eller tilsvarende forhåndskunnskaper

Programvare/Utstyr

Lync vil bli brukt for nettmøter.
Kjøp faget på http://itfag.no/