IFUD1109 Datakommunikasjon
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Datakommunikasjon handler om hvordan maskiner kommuniserer med hverandre. Vi ser på OSI-modellen for nettverk. Videre protokoller som TCP/IP, http, smtp, dns og noen til, som gjør Internettet mulig. Vi ser også på lavere nivåer, elektriske/optiske kabler og modulasjonsteknikker.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad og Olav Skundberg:
Innføring i datakommunikasjon,
et samarbeid mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk.

Pensum er leksjoner og øvinger, samt alle deler av boka som refereres i leksjonene.

Om faglærer
Høgskolelektor Helge Hafting har jobbet mye med nettverk, Linux og open source

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette faget.

Programvare/Utstyr

For å følge kurset trengs en PC/MAC med nettleser, og mulighet for å lese PDF-filer. I tillegg brukes pakkesnifferen wireshark, som kan lastes ned fra nettet.
Kjøp faget på http://itfag.no/