IFUD1048 C++ for programmerere
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dessverre er ikke C og C++ brukt i grunnopplæring i programmering lenger. Derimot er C og C++ mye brukt, og er svært populært i sammenhenger der hurtighet og effektiv minne- og strømbruk er viktig. Så og si all programvare du bruker er faktisk direkte eller indirekte utviklet i C eller C++. Vi tilbyr derfor dette kurset som henvender seg til de av dere som kan å programmere i et objektorientert språk, for eksempel Python eller Java, men som er interessert i programmering og ønsker å lære C++ i tillegg.

Vi tar opp temaer som  objektorientert programmering i C++, pekere, referanser, kontainere, operator overloading, templates, STL, 3. parts biblioteker, og nyere programmeringsteknikker. Kurset refererer til de nye elementene i C++ 11/14/17 der det er naturlig.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen itslearning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Som vanlig i nettbaserte fag, er vi fleksible når det gjelder innleveringsfristene. De er veiledende. De er satt for å hjelpe deg med en rimelig progresjon i faget. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan holde fristen en uke, er det helt greit - bare du har satt av mer tid til å arbeide med faget en annen uke. Øvingsopplegget må være godkjent senest to uker før eksamen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Det gis 10 leksjoner som er pensum.

Supplerende lærebok (du trenger ikke kjøpe denne): Bjarne Stroustrup: A Tour of C++, Second Edition. Hjemmeside.

Om faglærer
Førsteamanuensis Ole Christian Eidheim med forskningsfokus innen kunstig intelligens, mønstergjenkjenning og medisinsk bildebehandling

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Fra før regner vi med at du har god kunnskap om objektorientering generelt og også erfaring fra et objektorientert programmeringsspråk, for eksempel Python eller Java. Relevante kurs fra itfag.no er IFUD1056 Python for programmers, IFUD1033 Videregående programmering i Java og IFUD1002 C#.NET.

Programvare/Utstyr

I dette kurset kreves det at du bruker Linux eller MacOS. Foreslåtte Linux distribusjoner er Antergos, Manjaro Linux, eller Debian Testing, men Linux Mint og Ubuntu fungerer også.

For å få mest ut av kurset, skal du bruke utviklingsmiljøet juCi++. Installasjonsveiledning finner du her: https://github.com/cppit/jucipp/blob/master/docs/install.md. Etter installasjon, kan du kjøre ditt første C++ program i juCi++ ved å velge New Project C++ i File menyen, og deretter velge Compile and Run i Project menyen.
Kjøp faget på http://itfag.no/