Bonusemner

Bonusemne er et tilbud til deg som er student ved IDI Kalvskinnet og som allerede tar full studiepakke (60 studiepoeng per år) og som ønsker å ta noen av våre nettbaserte emner i tillegg. I utgangspunktet er dette emner en må betale for, men i et avgrenset omfang tilbys dette kostnadsfritt til våre studenter som følger normal studieprogresjon, dvs. 60 studiepoeng per år.

For bonusemne er det to hensyn instituttet må ta:

 1. Det må settes en øvre grense for antall emner hver student skal sponses med.
 2. Bonusemne kan ikke velges dersom effekten blir dårlig studieinnsats på de obligatoriske emnene.

Disse to hensynene er nedfelt i et vedtak i instituttet, og praktiseres slik:

Studenter med full studieprogresjon gis mulighet til å ta bonusemner. Det kan tas ett emne (5 studiepoeng) pr semester. Studenter med full studieprogresjon som i tillegg har bestått alle bonusemner vedkommende har påbegynt tidligere semestre, tillates å ta ytterligere 5 studiepoeng pr semester. For studenter i 1.årskurs vil første mulighet til å ta bonusemner bli i vårsemesteret (2.semester).  Bonusemnene må velges innen de kursene som gis av IDIs fjernundervisning. Liste over og beskrivelse av kursene.
Se nedenfor hvordan du melder deg på bonusemne.

Rutiner for påmelding til bonusemne:

 • Benytt eget skjema for påmelding til bonusemne.
  Frist for å levere påmeldingsskjema er 31. august (høst) og 31. januar (vår). 
 • Studieleder vil sjekke om du oppfyller regelen om full studieprogresjon.
 • Du vil få en epost om ditt bonusemne er godkjent eller ikke. Dersom det er godkjent vil du finne emnet i utdanningsplanen på studentweb og du må undervisnings-/ og vurderingsmelde deg selv. Emnet kommer deretter opp i Blackboard.

OBS!! Du må selv melde deg til eksamen i bonusemner via Studentweb.
Husk fristene for eksamens-/vurderingsoppmelding: 15. september (høst) og 1. februar (vår)

Tilbudet om bonusemner gir deg mulighet til å ta ekstra emner som utfyller studiet ditt godt og som er relevante i arbeidsmarkedet. At bonusemnene er nettbaserte, gir deg større fleksibilitet mht. fordeling av den ekstra studiebelastningen de medfører.

Dersom du har spørsmål om bonusemner tar du kontakt med din studieleder.

Hvorfor er det lurt å ta bonusemner?

Det er mange fordeler med å ta bonusemner i tillegg til de 180 studiepoengene med ordinære emner i bachelorstudiet du tar. Her er noen fordeler:

 • Bonusemnene er nettbaserte, og du må studere på egenhånd. Dermed kan du trolig få tid til å passe bonusemner inn i din øvrige hverdag. Frister må selvsagt holdes, men det er likevel fleksibelt.
 • Det å studere nettbasert øver din evne til selvstendig læring.
 • Du blir mer attraktiv i arbeidsmarkedet fordi du kan skilte med flere emner enn normalt på vitnemålet ditt, som igjen betyr at du har en bredere faglig portefølje.
 • Du blir mer attraktiv i arbeidsmarkedet fordi vitnemålet ditt signaliserer at du har stor arbeidskapasitet.

Ofte stilte spørsmål og ytringer om bonusemner

Jeg trenger råd til hvilke bonusemner det er lurest å ta.
Sjekk først hvilke emner som inngår i studiet ditt, og sammenlikn med vårt nettbaserte tilbud.
Klikk deg inn på hvert emne (fag) der og les fagbeskrivelse. Merk også lenken til mer informasjon om faget. Spør eventuelt faglærer om du har flere spørsmål. Du kan også kontakte din studieleder.  

Jeg kunne tenkt meg et helt år (!) med bare bonusfag, etter endt bachelor. Først da har jeg tid til å ta dem.
Dette er forståelig, men en del av dealen med bonusemner. Vi ser helst at alle våre nettfag blir kjørt, men ved for få påmeldte eller mangel på faglærer-ressurser, må vi av og til avlyse. Dessverre. Sjansen for at emnet går neste semester er stor, så ta et annet emne i midlertiden om du kan det, og kom tilbake til avlyste emner senere.

Jeg misliker at fag/emner avlyses og at jeg ikke kan ta bonusemnet likevel.
Dette er forståelig, men en del av dealen med bonusemner. Vi ser helst at alle våre nettfag blir kjørt, men ved for få påmeldte eller mangel på faglærer-ressurser, må vi av og til avlyse. Dessverre. Sjansen for at emnet går neste semester er stor, så ta et annet emne i midlertiden om du kan det, og kom tilbake til avlyste emner senere.

Jeg ser at det er en del fag jeg ikke kan ta dette semesteret på grunn av at eksamensdatoer kræsjer med andre fag jeg må ta. Kan dere endre eksamensdatoene?
Nei. Eksamensdatoene er en stor kabal å få til å gå opp. Du kan derimot ta bonusemner uten å fullføre eksamen, og ta opp eksamen senere et annet semester. Ulempen blir at du da ikke kan ta to bonusemner neste gang, bare ett (siden du ikke får godskrevet et bonusemne før du har bestått det).

Hvorfor bør jeg ta bonusemner når jeg heller kan jobbe og tjene penger på kveldstid?
Tja, hva skal en si til det? Hvis det står mellom å jobbe eller ta bonusemner, så blir det selvsagt en avveining og prioritering du må gjøre. Kanskje du kan klare deg uten å tjene ekstra penger i studietiden og heller se på det som en (veldig) god investering å tjene ekstra studiepoeng og kunnskap? Kunnskap er lik penger og muligheter for å få gode og godt betalte jobber i ditt kommende yrkesaktive liv. Men for all del – mange studenter må tjene ekstra for å få det til å gå rundt. En bør likevel tenke langsiktig og da er det unektelig en god investering å fokusere på å få gode karakterer (god innsats) i de ordinære emner og de bonusemner en klarer å ta ekstra.

Det er ikke lett å få oversikten over hvilke fag vi skal ha senere.
Gå til ntnu.no/idi/studier og finn ditt studie. Der står hele studieplanen i venstremenyen fordelt på årstrinn. Sammenlikn denne oversikten med fagene på http://itfag.no og du ser fort hvilke som kan egne seg som bonusemner. Spør din studieleder om du mener det mangler informasjon om ditt studium på web.

Jeg vil ta bonusemner, men hvordan studerer jeg egentlig nettbasert?
Bonusemnene er nettbaserte emner som stort sett undervises asynkront. Alle våre nettstudenter studerer slik, noen tar enkeltfag mens andre tar et helt bachelorstudium på nett. Det er laget både videoer og tekst med en del tips og gode studievaner for nettstudenter som du bør sjekke ut på http://itfag.no.

Hva er lurest, å ta ett bonusemne per semester, eller bruke tiden på å få ekstra gode karakterer i ordinære emner?
Vanskelig å si. Prøv deg gjerne frem ved å ta et bonusemne og se hvordan det går. Hvorvidt en fremtidig arbeidsgiver legger mer vekt på gode karakterer eller på faglig ekstra bredde (og med det god arbeidskapasitet), er vanskelig å si. Noen mennesker opplever også å jobbe bedre når de har mange oppgaver og tidspress på seg, mens andre blir overveldet av for mye å holde styr på. Skriv gjerne ned en liste for deg selv med argumenter for og mot, og tenk gjennom om du kan endre på noe for å få det til. Hvis ikke er det jo tryggest å ikke ta bonusemner, eller å prøve med et ”lett” emne til å begynne med. De emner du tar eksamen i vil vises på karakterutskrift/vitnemål.

Hvor er forelesningene i bonusemnene?
Bonusemner skjer nettbasert. Det er ikke noe campusaktivitet. Du kan studere hjemme i stua, når du vil (med visse forbehold da det er noen tidsfrister du må forholde deg til). Genialt, eller hva?

Hvilke lærere underviser bonusemnene?
De samme som du er vant til fra andre emner du tar på AITeL. En styrke (vil vi si) med våre studier, er at faglig tilsatte både har nettundervisning, campusundervisning og FoU-arbeid (forskning og utvikling). Det gir oss faglig bredde og bedre pedagogiske opplegg siden gode erfaringer fra klasseromsundervisning tas inn i nettundervisningen og motsatt. Enda viktigere er det at vi streber etter en oppdatert portefølje på nett, noe som bidrar til at vi stadig må oppdatere oss faglig.

Jeg synes det er kjempebra at dere har en ordning med bonusemner!
Så bra at du synes det! Vi oppfordrer alle studenter til å seriøst vurdere å benytte seg av muligheten til å ta bonusemner.

Bonusemner for IDI Kalvskinnet-studenter

Ved IDI Kalvskinnet har vi en stor nettbasert aktivitet som vi ønsker at studentene våre skal få nyte godt av. Bonusemner er et flott tilbud som lar deg som har ekstra kapasitet ta enda flere emner i tillegg til full studieprogresjon. Du kan i utgangspunktet velge nokså fritt blant IDI sine nettbaserte emner. Disse emnene selges normalt som del av vårt etter- og videreutdanningstilbud, men du får dem gratis.

Oversikt og er mulige emner

Fristen for å søke om å ta bonusemner er 31. august for høstens kurs og 31. januar for vårens kurs.

Om ordningen

Følgende regler gjelder for å ta bonusemner:

 • Det er mulig å ta bonusemner fra og med 2.semester i studiet til og med 6.semester. Ikke 1.semester.
 • For å kunne ta et bonusemne må du ikke stå igjen med emner fra tidligere semestre i henhold til studieplanen.
 • Dersom du består alle 30 sp (studiepoeng) og i tillegg har bestått alle påbegynte bonusemner i tidligere semestre, så kan du ta ta to bonusemner i semesteret etterpå. To bonusemner er maks per semester.
 • Et bonusemne kan bli avlyst dersom det er få betalende studenter. Uten betalstudenter hadde vi ikke kunnet tilby den nettbaserte aktiviteten. Du må derfor se på bonusemner som nettopp en mulig bonus, ikke noe du har krav på. Dersom et bonusemne skulle bli avlyst, får du anledning til å velge et annet i stedet.

Dette betyr i praksis at du på 3 år kan ta maksimalt følgende antall studiepoeng:

Semester

Ordinært antall studiepoeng

Bonusemne hvis fullført ordinær progresjon forrige semester

Ekstra bonusemne hvis fullført bonusemne forrige semester

Sum

1.semester

30

NEI

NEI

30

2.semester

30

5

NEI

35

3.semester

30

5

5

40

4.semester

30

5

5

40

5.semester

30

5

5

40

6.semester

30

5

5

40

Sum

180

25

20

225

Merk at du ikke må ta bonusemner hvert semester. De færreste tar to på en gang, men det er mulig om en vil det. Du kan slå sammen to 5-er-emner til et 10-er-emne om du i et semester kvalifiserer til å ta to emner.

Forbehold

IDI Kalvskinnet har en stor nettbasert aktivitet som vi ønsker at studentene våre skal få nyte godt av.

Her finner du mer informasjon om bonusemneordningen, ofte stilte spørsmål og litt om hvorfor det er lurt å ta bonusemner.

Bonusemneordningen er forbeholdt IDI Kalvskinnet sine bachelorstudenter og gjelder kun mens du er student hos oss.