Billedbehandling og Matematikk

Billedbehandling og Matematikk er et fritt forskningsprosjekt. Hensikten er å bygge opp kompetanse innen forskning i matematikk og billedbehandling. Vi sammarbeider internt og eksternt. For tiden har vi samarbeidspartnere i Sverige, Storbritannia, Tyskland og Norge.

Kontakt

Førsteamanuensis Ali Alsam og Hans Jacob Rivertz er prosjektledere for dette forsningsprosjektet.