Tidligere middelalderseminar

NTNUs middelalderseminar startet opp høsten 2008. Her er en oversikt over seminarene som har vært arrangert:

2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


2017

4. mai. Jon Anders Risvaag: "Myntfunn i Høre stavkirke, Valdres. Spor av kirkelige påbud og konflikt"

9. mars. Kjersti Kristoffersen, arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider: "Nytt lys på steinhuggermerker i Nidarosdomen"

2016

15. desember, Stefan Drechsler. Seminarleder: David Bregaint.

17. november, Thomas Heebøll-Holm: «Pirater i det danske rikets farvann». Seminarleder: David Bregaint.

27. oktober, Jonathan Turnock: «Carving out a new approach to Anglo-Norman history: sculpture in England, c. 1066-c. 1154.»

29. september, Steffen Hope: «Theodericus Munk og den europeiske tradisjonen
– framstillinga av Olaf Haraldsson i Historia de antiquitate Regem Norwagiensum.»

19. mai, Terje Breigutu Moseng (UiB): "Historieskrivingens kommunikative kontekst i Det tyske riket, ca. 1000-1150».

28. april, Emily Guerry (University of Kent): «Mistakes and Miracles: The Gothic wall painting cycle of Saint Maurille in Angers Cathedral».

31. mars, Nanna Løkken (Høgskolen i Sørøst-Norge): "Kvinner i vikingtid: myter og kilder".

25. februar, Øystein Ekroll (NDR): "Oktogonens mange sider - Noregs første restaurering?».

28. januar, Line Wikan: " Den hellige kvinnelighet i senmiddelalderens kirkekunst – om alterskapet i Grong kirke».

2015

4. november, Marianne Vedeler: "Med makt til å endre virkeligheten: tingenes karisma fra romertid til middelalder"

16. oktober, Trond Norén Isaksen: "Pavelig maktspill eller lokal hestehandel? Bakgrunnen for Norges første kroning"

17. september, Henriette Mikkelsen Hoel: "En dronnings muligheter​"

2014

29. mai. Yuri Cowan (NTNU): ”Charting a Popular Readership for Medieval Literature in the Nineteenth Century”.

3. april. Henning Huseby (NTNU) og Caroline Bøe (NTNU). Presentasjon av masterprosjekt.

2013

5. desember. Christine Amadou (UIO): "Sov deg rik! Slaraffenland og drømmen om det gode liv."

31. oktober. Louis Sicking (University of Leiden) : «The Axe of Saint Olaf and the other Norwegian Treasures in the Netherlands, 1537-1548”.

3. oktober. Maria Husabø Oen (UIO): «Den hellige Birgittas visjoner»

20. september. Miriam Tveit (UIN). «Stipulering av drapsbøter i norske og europeiske middelalderlover”.

22. august. Alison Purnell (University of York): “Contextualising Disability in the Medieval World”.

6. juni. Arne Espelund (NTNU): “Middelalderdans – fra tidenes morgen og fortsatt levende?”

3. mai. Sissel Undheim (UIB): “Kyske hedninger og falske jomfruer. Kirkefedrene om Vestakulten og vestalinnene”.

2. mai. Signe Horn Fuglesang (UIO): «Skriftlige kilder til forkristne kultsteder i Nord-Europa».

12. april. Frode Hervik (UIB): «Blandingskonstitusjon i de nordiske rikene i middelalderen».

21. mars. Ivar Berg (NTNU): «Skriftkultur i Nidaros og Noreg i seinmellomalderen».

7. mars. Stefan Figenschow (UIT): «Perspektiver på sentralmaktenes etablering og utvikling i de nordlige delene av Norge i middelalderen».

21. februar. Margrete Andås (NTNU): «På grensen til det hellige».

17. Januar. Kerstin Hundahl (Lund): «Forgotten Territories – The Principality of Rügen”.

2012

6. desember. Pål Svenungsen (UiB): "Fra Bergen til Jerusalem - Norge og korstogsbevegelsen".

8. november. Courtnay Konshuh (University of Winchester): ”Treachery and betrayal in Anglo-Saxon England: Viking attacks during the reign of Æthelræd Unræd”.

4. oktober. Ingrid Lunnan (IKM, NTNU) og Susann Anett Pedersen (IHK, NTNU)

13. September. Stefka Georgieva Eriksen (UIO): ”Vitenskapsteori og Pedagogikk i Norrøn Middelalder. En analyse av Konnungs Skuggsjá i Norrøn og Europeisk kontekst”.

6. september: Jenny Alexander (University of Warwick): ”Reading the Walls, recent work on masons' marks”.

30. august. Ragnhild Berge (NTNU): ”Hvorfor bymark?”.

21. juni.  Pierre-Alexandre Lorjoux (Université de Caen): ”Landscapes history in the medieval Breton Duchy: shaping the ducal demesne of the Rhuys peninsula (11th-16th centuries)”.

3. mai. Ragnhild M. Bø (UIO): ”D’or et d’azur , riches et cointes... Pietet og politikk i tre franske tidebønnboker fra tidlig 1400-tall”.

26. april. Magne Njåstad (NTNU) og Hans Jacob Orning (UIO): ”Er det mulig å fortelle om ‘vanlige mennesker' i middelalderen – og i tilfelle hvordan?”.

14. mars. Sarah Thomas (University of Aberdeen): ”From phoenix to flames? A study of the cult of the false Margrethe”.

1. mars. Anne Irene Riisøy (Høgskolen i Buskerud): ”Eddadiktning som døråpner til vikingtidas rettsamfunn”.

26. januar: Sebastian Salvado (NTNU): ”Liturgy of the Crusader’s Church”.

2011

8. desember. Suzanne Marti (UIO): "Kingship and Chivalry in Old Norse Translation Literature".

24. november. Randi B. Wærdahl (NTNU): "Hvorfor hadde Fru Ingerd len?"

27. oktober. Alan Macniven (University of Edinburgh):"Borgs, Boats & the Beginnings of Islay's Medieval Parishes".

30 september. ‎Kari Anne Bye (NTNU): "Dragedrepende helgener i middelalderen"

9. september. Arne Espelund (NTNU): "Jernet i Middelalderen, kunnskap om framstilling som er avglemt."  

15. juni. Steven Isaac (Longwood University): ”What to do when you’ve lost your king”.

12. mai. Kjersti Bruvoll (NTNU): "Om sann tro og straffen for vantro i norrøne jomfrumartyrlegender".

14. april. Helen Frances Leslie (UIB): "Well-Pissers and Water Goblins: What the Monsters of Hálfs saga ok Hálfsrekka Mean".

24. mars. Þór Hjaltalin (UIO):”Chiefs and Landscape - The Ideology and Manifestation of Land Dominance in 13th Century Iceland The Case of Ásbirningaríki".

10. februar. Kjartan Hauglid (UIO): ”Norges eldste steinskulptur? Nytt lys på en gruppe tidligromanske fragmenter i Trondheim”. 

20. januar. Anna Catharina Horn (UIO): ”Magnus Lagabøtes Landslov – et tekstverk i endring”.

2010

16. desember. Anne Stalsberg (NTNU):"Hvorfor er det funnet som mange vikingetidssverd i Norge?".

16. november. Kristoffer Vadum (UIO): "Prestedrap og kanonistikk i Nidarosprovinsen på slutten av 1200-tallet".

28. oktober. Ian Grohse (NTNU): "Frontiers and Foreigners along Norway's North Sea Periphery: An Analysis of Orkney's and Shetland's Precarious Place under Norwegian Control (ca. 1266 – ca. 1468)"

2009

3. desember. Vicki Szabo (Western Carolina University):”Norse and Basque Whalers of the Medieval North Atlantic: Comparing Strategies, Opportunities and Successes, ca. 1100 – 1615”.

5. november. Solrun Hommedal (NTNU): ”Officialene i Norge”.

1. oktober. Jon Solbakken: ”St. Katarina av Alexandria og den norske geistligheten”.

14. mai. Lasse Hodne (NTNU): ”En Madonna fra Byneset – Et lokalt gravsteinsrelieff i lys av europeisk middelalderikonografi”

2. april. Merethe Skjelfjord Kristiansen: ”Middelalderens relikvieskrin”.

5. februar: Jon Solem (NTNU): «Allmenninger som forvaltningsform for utmarksressurser i middelalderen».

15. januar. Kjersti Kristoffersen (NDR): ”Søkelys på steinhoggermerkene i Nidarosdomen”.

2008

6. november. Jon Anders Risvaag (NTNU): ”Verdens minste mynter”.

2. oktober. Margrethe Stang (NTNU): ”Hvem møblerte kirkerommet? Kilder til messevirksomhet og fromme donasjoner i norsk middelalder : Hvem møblerte kirkerommet?”.

12. september. Gunnhild Sekkenes (NTNU): ”Gisler i norsk middelalder – presentasjon av masteroppgave”.

28. august. Roger Scott (University of Melbourne): "Sixth-Century Byzantium: Classical or Mediaeval?"