Økonomisk støtte til feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven

Økonomisk støtte til feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven

Det er ofte aktuelt å utføre feltarbeid som en del av kildeinnhentingen til masteroppgaven, enten i utland eller innland. Instituttet har derfor en støtteordning som kan dekke slike utgifter. Studenter kan få refundert opptil 6000 NOK i forbindelse med feltarbeid. Slikt feltarbeid kan bestå i arkivbesøk, reise i forbindelse med intervjuer, deltagelse på relevante konferanser, og lignende. Bøker og annet utstyr dekkes ikke.
Hva må du (som student) gjøre?


1.    Avklar med veileder at feltarbeidet er relevant for masteroppgaven og be veileder sende en e-post til studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no med bekreftelse på at utgiftene er i forbindelse med relevant feltarbeid.

2.    Fyll ut reiseregningsskjema i etterkant av oppholdet. Samtlige kvitteringer på utgifter du søker refundert taper du på et ark og legger ved skjemaet som du leverer i ekspedisjonen.