Administrasjon og ledelse

Institutt for historiske studier

Administrasjon og ledelse

Kontakt

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Ledelse og administrasjon

E-post:
generelle henvendelser: 
kontakt@ihs.ntnu.no
om studier:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Telefon: (+47) 735 96440

Besøksadresse:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 6, nivå 4 

Postadresse:
NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Institutt for historiske studier
(v/navn på person)
N-7491 Trondheim