Kunnskapspolitisk arbeid

– Tilleggspoeng for gresk og latin ved opptak til høyere utdanning!

I 2013 lyktes Trondheimsmiljøet med NTNU og Trondheim Katedralskole i spissen å få Kunnskapsdepartementet til å innvilge fordypning i gresk og latin i den videregående skolen tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning på lik linje med andre fremmedspråk og realfag. Dette har ført til ca. en femdobling av antall elever som tar latin i den norske skolen i dag.
<< tilbake