Om fagområdene

– Hva er antikkens kultur og klassiske fag?

Antikkens kultur og klassiske fag og er studiet av tekster skrevet på gresk og latin. De greske og latinske tekstene kan enten studeres på originalspråket eller i oversettelse. I studieretningen klassiske fag studerer man greske og latinske tekster i original, mens man i studieretningen for antikkens kultur fokuserer på greske og latinske tekster i oversettelse. Tekstene vi studerer i antikkens kultur dekker antikkens filosofi, religion, historie, retorikk og skjønnlitteratur. Store mengder greske og latinske tekster er blitt skrevet også etter den antikke perioden. Innenfor klassiske fag, der fokuset ligger på å lære seg originalspråkene gresk og latin, kan man derfor like gjerne studere tekster fra middelalderen, eller tekster fra enda senere perioder, humanismen, tidlig nytid, opplysningstid og romantikken. Klassiske fag, antikkens kultur, gresk og latin er derfor betegnelser som alle opptrer i dette akademiske feltet, som altså har én enkelt definerbar fellesnevner: tekster skrevet på de klassiske språkene gresk og latin.
<< tilbake