- Trondheim: Norges klassiske hovedstad

Latin er Norges eldste skolefag og den eneste disiplinen som uavbrutt er blitt undervist i høyere utdanning her til lands siden 1100-tallet. Da ble erkebispesetet i Nidaros opprettet av den britiske kardinalen Nicholas Breakspear, senere pave Hadrian IV. Latin var det viktigste utdanningsspråket og undervisningen i ulike disipliner foregikk i hundrevis av år på latin i Nidarosdomen i det såkalte Lektoriet, i dag kalt Kvinnenes bønnekapell. På 1160-tallet begynte man byggingen av denne delen av Nidarosdomen, som dermed er den eldste undervisningsbygningen i Norge som står i dag. Store deler av den latinske litteraturen som vi har bevart fra middelalderens Norge ble skrevet nettopp i Nidaros, for eksempel Norges første kongehistorie som Theodoricus Monachus skrev rundt år 1180. Vuggen til hele utdannings-Norge generelt og til NTNU spesielt er med andre ord å finne i Nidarosdomen i Trondheim. Med reformasjonen i 1537 fikk kunnskap om gresk større utbredelse og betydning, også her i byen, som i 1760 fikk landets første vitenskapsselskap, der latin, men også gresk har spilt en viktig rolle.

Ved det som i dag er NTNU ble det opprettet en stilling i latin i 1959 og i 1980 kom det første professoratet for både gresk og latin (klassisk filologi). Stillingen skulle særlig samarbeide med språk, religion og historie. Organiseringen sammen med historie ble regulert av et eget arbeidsutvalg. Organisatorisk er klassiske fag fremdeles særlig tilknyttet språk, religion og historie, der man i de to siste disiplinene kan ta emner i antikkens kultur som en del av bachelorløpene. Vår første professor var Øivind Andersen, som i sin periode ved NTNU fikk opprettet Det norske institutt i Athen og lagt grunnlaget for Forskningsrådets satsning på klassiske fag gjennom Antikkprogrammet.
<< tilbake