Om vår master

- Ta master ved NTNU/King's College London – et av verdens 20. beste universiteter

Klassiske fag samarbeider med King’s College London, som er rangert på 16. plass blant verdens beste universiteter, og Göteborgs universitet om undervisning på masternivå. Studenter ved King’s oppholder seg et studieår i London, mens studenter ved Göteborg benytter seg av fjernundervisning og samlinger og kan ha base i Trondheim. Masteroppgaven veiledes ved NTNU.

"Masterstudent Peter Astrup forteller:
Som student innen klassiske fag ved King’s i London får du medstudenter og forelesere helt i verdenstoppen. Tett samarbeid med UCL og RHUL gir deg det bredeste fag- og seminartilbudet utenfor Oxford; pluss verdens beste museums- og bibliotektstilbud. Utfordrende og givende!"

BILDE II En masterstudent forteller om Göteborg

Den siste muligheten kan kombineres med POM i samarbeid med Gyldendal norsk forlag, der studenten gjennom masteroppgaven kan lage forarbeidet til en oversettelse av et antikt verk som kan utgis på Gyldendal norsk forlag i bokserien Kanon.

Stipender: som student ved King’s og Göteborg regnes du som utenlandsstudent og får mellom 50-80 000 i studiestipend fra Lånekassen i den forbindelse. Det finnes også andre stipend-ordninger å søke for de aktuelle kandidatene.
<< tilbake