Velkommen til Antikkens kultur og klassiske fag ved NTNU

Velkommen til Antikkens kultur og klassiske fag ved NTNU


Velkommen til Klassiske fag NTNU

  • Studenter fra Klassiske fag leser Vergil i Knudtzonsalen foto: Lena Knutli

     

  • Undervisning i klassiske fag

     

  • Studier i klassiske fag krever motiverte studenter

     

  • Orienteringsmøte i Nidarosdomen. Foto: Kristoffer Furberg, Universitetsavisa

Antikkens kultur og klassiske fag

Antikkens kultur og klassiske fag

Søknadsfrist er 15. april hvert år for studier innen
Antikkens kultur og klassiske fag

Søknad til årsstudiet og bachelor skjer gjennom Samordna opptak. Søknad til master skjer gjennom Søknadsweb.

Se mer om søknad og opptakskrav på hvert enkelt studies nettside:

For mer informasjon, se samleside om fagområdet Antikkens kultur og klassiske fag.


Velkommen til Klassiske fag NTNU - folder

Antikken på norsk

– Eksempel på hva man kan jobbe med:

Antikken på norsk

De første oversettelsene i prosjektet Antikken på norsk

Med utdanning innen klassiske fag kan du bli en av de oversetterne som vi trenger til et langsiktig samarbeidsprosjekt med Gyldendal norsk forlag, hvor vi skal oversette antikkens greske og latinske tekster til norsk. Dette er en unik mulighet for alle som ønsker å studere antikkens språk, litteratur og kultur.