Intervju i masterprosjektet

Intervju i masterprosjektet

Hvis du skal inhente opplysninger om personer til ditt masterprosjekt f.eks. ved intervju er du pliktig å informere og hente samtykke. Hva det innebærer leser du mer om på nettsidene til Norsk senter for forskningsdata, NSD.

Dine data har du mulighet å avlevere til NTNU Universitetsbibliotek, Dorabiblioteket.

Til høyre finner du informasjon og dokument du har bruk for.


Aktuelle dokument ved intervju i forskningsprosjekt