De norske forskningsrådenes historie 1946-2016

De norske forskningsrådenes historie 1946-2016

Prosjektets mål er å gi en samlet og sammenhengende fremstilling av de norske forskningsrådenes historie. Historien vil omfatte de fem forskningsrådene som ble etablert fra de første etterkrigsårene til 1980-årene, prosessen med å opprette et Norges forskningsråd og rådets virksomhet siden 1993.  Faglige så vel som politiske dimensjoner av forskningsrådenes virksomhet vil bli belyst. Det er av stor interesse å plassere de norske løsningene i en internasjonal sammenheng, og spørre om hvordan og hvorfor nasjonale systemer har utviklet seg forskjellig.

Prosjektet forholder seg til et rikholdig arkivmateriale, ved siden av trykt kildemateriale og intervjuer med sentrale aktører. Resultater fra prosjektet vil bli publisert i en samlet historisk fremstilling i 2017. Prosjektet er finansiert med bidrag fra Norges forskningsråd, og varer fra oktober 2013 til desember 2016.

Prosjektets deltakere: Thomas Brandt (leder), John Peter Collett, Eirinn Larsen, Vera Schwach, Mats Ingulstad og Marte Mangset.

Kontaktinformasjon: thomas.brandt@ntnu.no / 73598363