Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Velferd gjennom innovasjon og teknologi (VIT)

– Welfare through innovation and technology

Forskningsområdet

Gruppens forskningsområde er IKT og innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi setter fokus på samspillet mellom kommunale helse- og omsorgstjenester, teknologisk utvikling og innovasjon. Særlig er vi opptatt av vekselvirkningen med hvordan utviklingstrekk i tjenestene har betydning for teknologisk nyskaping og hvordan slik nyskapning bidrar til endring og innovasjon i tjenestene.

Gruppen har en tverrfaglig profil. Forskningsaktivitetene er fundert i disipliner som filosofi, statsvitenskap, sosiologi og informatikk, og viktigst er fagtradisjonene Innovasjonsstudier og vitenskap- og teknologistudier (STS). I tillegg har gruppens medlemmer profesjonskunnskap innen ergoterapi, radiografi og sykepleie.

Forskingen er kritisk konstruktiv. Utvikling, implementering og forankring av ny teknologi i helse- og omsorgsarbeid er et komplisert samspill, og det blir ofte undervurdert og underkommunisert. Vi hevder en mer realistisk forståelse av hva dette samspillet innebærer enn det som presenteres i den offisielle helse- og omsorgspolitikken.

Forskningsområdet og forskningsaktivitetene understøtter NTNUs strategi for å oppfylle overordnede utviklingsretninger i det tematiske satsningsområdet NTNU Helse, nemlig ved å bidra til innovative løsninger innen IKT-systemer, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester. I tillegg fremmer gruppa samarbeid mellom seksjonene i Institutt for helsevitenskap i Gjøvik og med NTNU i Gjøvik forøvrig.

Pågående prosjekter

  • En eksplorativ studie av innføring og bruk av teknologistøtte for hjemmebaserte omsorgstjenester i Folldal kommune. (3/15 – 5/16)
  • Municipal Innovation Research for Institutional Development (MIRID) (2014 – 17)
  • Trygg hjemme. Følgeforskning av VT prosjekt i Vestre Toten og Søndre Land
  • KommunePilot Hadeland. Veiledning i etablering av VT i kommunene Gran og Hadeland
  • Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Ph.d.-prosjekt
  • Velferdsteknologi og innovasjon i kommunale omsorgstjenester: Hvordan er bærekraftige omsorgspraksiser mulig?

Medlemmer

  • Lederteam: Professor Aud Obstfelder og førsteamanuensis Dag Waaler
  • Faste medlemmer: Førsteamanuensis Evastina Björk, universitetslektor Vanja Falck, forsker Jim Åke Skarli
  • Assosierte medlemmer: Førsteamanuensis Kari Batt-Rawden og professor Bjørn Hofmann
  • Stipendiater: Randi Stokke, Linda Stigen