Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Seksjon for sykepleie

Seksjonen har ansvar for utdanning, forskning og utvikling innenfor klinisk sykepleie og sykepleievitenskap. Forskningsområdet klinisk sykepleie studerer sykepleierens funksjons- og ansvarsområder og omfatter to interrelaterte områder: Profesjonskompetanse og Kvalitet i sykepleie.

Virksomheten vår bygger på et nært miljø og åpne dører, tett læreroppfølging og basisgrupper som gir trygghet. Vi har gode praksisplasser og Norges beste klinikklaboratorium i moderne, velutstyrte lokaler. Ved seksjonen har vi et studentaktivt miljø, og læringsaktivitetene fokuserer på problembasert læring og IKT-basert veiledning.

Thu, 05 Jan 2017 08:01:52 +0100

Kontakt