Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Pasientsikkerhet

– Patient safety

Forskningsområde

Forskningen innen pasientsikkerhet har en Human Factors tilnærming, og har som mål å bidra til forbedring av systemer og prosesser og dermed pasientsikkerhet innen helse- og omsorgstjenesten. Forskningsområder er blant annet pasientsikkerhetskultur og uønskede hendelser, teamarbeid og teamtrening, brukerorientering, interprofesjonelt samarbeid og profesjonskompetanse. Forskningen inkluderer utvikling, testing og anvendelse av verktøy, instrumenter, teamtreningsprogram og andre pasientsikkerhetsinitiativ, samt å undersøke effekt av intervensjoner. Forskningen studeres innen spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten. Prosjektene har ulike metodetilnærminger som bidrar til metodeutvikling og implementering av forskningsresultater.

 

Medlemmer i gruppen

Anne Vifladt, universitetslektor, Ann Mari Gransjøen, stipendiat, Bjørn Hoffman, professor, Inger Johansson, professor, Kristian Ringsby Odberg, stipendiat, Maren Raknes Sogstad, førsteamanuensis, Marie Louise Hall-Lord, professor (leder), Oddveig Reiersdal Aaberg, stipendiat, Randi Ballangrud, førsteamanuensis, Randi Tosterud, førsteamanuensis, Sigrid Wangensteen, førsteamanuensis, Solveig Struksnes, førstelektor  

 

Forskningssamarbeid

Forskergruppen har samarbeid med Universitetet i Stavanger, programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer».