Institutt for helsevitenskap i Gjøvik - Seksjon for sykepleie

Forskning

Forskningsområdet klinisk sykepleie studerer sykepleierens funksjons- og ansvarsområder og omfatter to interrelaterte områder: Profesjonskompetanse og Kvalitet i sykepleie.

Profesjonskompetanse innebærer forskning om utvikling og vurdering av kompetanse på ulike nivå. Studiene kan ha fokus på kompetanse hos studenter i ulike studieprogram så vel som kompetanse og kompetanseutvikling blant sykepleiere. Forskningen kan ha et tverrprofesjonelt perspektiv.

Kvalitet i sykepleie studerer forutsetninger for og innhold i praksisrettet sykepleie sammen med pasienten, familien, andre profesjoner, samt erfaringer med å leve med sykdom og uhelse som pasient og pårørende.

Pasientsikkerhet inngår som en viktig del i de to områdene. Forskningen bidrar til metodeutvikling og implementering av forskningsresultater i sykepleie og studeres ut fra et pasient-, pårørende-, sykepleier-, student eller multidisiplinert perspektiv innen spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten. Simuleringssenteret gir gode forutsetninger for forskning innen klinisk sykepleie.

 

Wed, 04 Jan 2017 12:59:22 +0100