Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

CardioVascular Cell Stress Group (cVACS)

The Cardiovascular Cell Stress Group (cVACS) studerer de helsefremmende, forbyggende og beskyttende effektene av ulike kondisjoneringsterapier på helse og livskvalitet, med spesiell fokus inn mot hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer.

Vi er spesielt interessert i de molekylære biologiske, fysiologiske og biokjemiske mekanismene som ligger til grunn for stress-indusert cellulær proteksjon eller skade. I dette arbeidet benyttes ulike fysiologiske intervensjonsmodeller på cellenivå, organ nivå og humane forsøk. 

Medlemmer

  • Professor Anne K Jonassen (gruppeleder)
  • Førsteamanuensis Jacqueline K. Andersen
  • Førsteamanuensis Tonette Røstelien
  • Førsteamanuensis Geir Berg
  • Dr. med Ivana Hollan, Revmatismesykehuset og Sykehuset Innlandet, Lillehammer
  • Professor Stian Ellefsen, Seksjon for idrettsvitenskap, HiL, Lillehammer

Vi er lokalisert ved NTNU i Gjøvik