Bergmekanisk laboratorium

Illustrasjonsfoto

Kunnskap om bergarters mekaniske egenskaper er helt avgjørende for all planlegging og gjennomføring av anlegg i berg. Bergmekanikklaboratoriet utfører en rekke standardiserte tester og er fleksible til å utføre spesialoppgaver.
Laboratoriet har uført in situ bergspenningsmålinger siden 1964. Denne aktiviteten ledes i dag av SINTEF Byggforsk - Anlegg og infrastruktur, som bruker samme laboratorium.

Bergmekaniske tester:

  • Enaksial og treaksial trykkfasthet

- Tøyningsmålinger for beregning av E-modul og Poissons forholdstall
- Poretrykk

  • Lydhastighet: P- og S-bølger
  • Punktlasttest
  • Strekkfasthet: Indirekte (Braziltest) og direkte strekkfasthet, bøyestrekkfasthet
  • Tilttest

Utstyr/fasiliteter:

  • GCTS RTR-4000 bergpresse

- Maksimal aksiallast: 4000 kN
- Maksimalt omslutningstrykk: 140 MPa
- Maksimalt poretrykk: 140 MPa
- Akustisk emisjon (8 kanaler)
- Temperaturkontroll opptil 200°C
- Dimensjoner kjerneprøve: diameter 35-100 mm; lengde < 250 mm
- Servokontrollert

  • Losenhausen bergpresse

- Maksimal aksiallast: 100 kN

  • GCTS mobil punktlastpresse (kan benyttes i felt)

- Maksimal aksiallast: 100 kN

  •  Prepareringsutstyr

- Radialbormaskin for kjerneboring
- Diamantsager
- Planslipemaskin