Innovasjonssenteret tar ikke imot nye søknader

 

 

""

Siva skaper morgendagens kunnskapsbedrifter sammen med NTNU og Sintef


NTNU og IG har som det tredje universitet i verden, fått status som CERN-inkubator. Dette innebærer at teknologi fra CERN kan tas til NTNU for å videreutvikles kommersielt. Dette er en stor anerkjennelse for NTNU og det arbeidet som skjer her, og ikke minst er det en stor anerkjennelse for våre studenter og kvaliteten på deres arbeid.


 

 

 

Aktuelt

 

Bedrifter som holder til i Innovasjonssenteret