Informasjon til studenter

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Informasjon til studenter

 

Emnebeskrivelser og timeplan for inneværende studieår finner du ved å søke på emnekode eller emnetittel

Pensumlister finnes her

Informasjon om eksamen er tilgjengelig på Innsida


Spesialemner ved IFR våren 2021

Spesialemner ved IFR våren 2021

Våren 2021 tilbyr IFR følgende fordypningsemner i filosofi og religionsvitenskap: 

Tema Foreleser Tid og sted
Teknologien og jeg Asle Kiran tirsdag 1415-1600, DL-32 (oppstart uke 5)
Sinn i naturen: kropp, liv, og handling Ronny Myhre og Thomas Netland torsdag 1215-1400, D-153 (oppstart uke 6)
Metaetikk og metoder innen etisk teori Lars Johan Materstvedt onsdag 1415-1600, DL-32 (oppstart uke 5)
Omgivelsesestetikk: natur, miljø, menneske Brit Strandhagen mandag 1415-1600, DL-148 (oppstart uke 5)
Å forklare religion: hvorfor er mennesker religiøse? Gabriel Levy tirsdag 1415-1600 (D-2) og onsdag 1215-1400 (D-8) (oppstart uke 2) 
Norsk islam: institusjoner, disipliner og skoler i historisk perspektiv Ulrika Mårtensson tirsdag 1015-1200 og fredag 1015-1200, digital forelesning i Blackboard (oppstart uke 2)

Fordypningsemnene er åpne for alle studenter ved NTNU. Du finner nærmere informasjon om seminarene i brosjyren nedenfor. Forelesningstidspunkt oppdateres så snart det er avklart.

Les mer om fordypningsemnene her

Kontakt instituttet her om du har spørsmål om emnene

 


Spørsmål? (krysspublisert)

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til studiene kan du kontakte instituttet på studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

Spørsmål som er spesifikt knyttet til examen philosophicum (ex phil) rettes til exphil-ifr@hf.ntnu.no

-----------------------------------------------

Faglige ansatte gir veiledning etter avtale. Ta kontakt per e-post eller telefon.