Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Religionsvitenskapelig forskning ved IFR

 

""

 

Vår seksjon har ledende spesialister innen islamstudier, konspirasjonskultur, sørasiatiske religioner samt landets eneste fulltidsstilling i judaistikk og kognitiv religionsvitenskap


Forskere:

Forskningsområder - Sigurd Bergmann:
patristikk; systematisk teologi; kontekstuell teologi; miljøetikk; religion, natur og kultur; billedkunst og estetikk; urfolkskunst; arkitektur og religion

Forskningsområder - Sven Bretfeld:
sør- og sentralasiatisk religionshistorie; buddhisme; religionssystematikk; intrareligiøs nonkonformitet

Forskningsområder - Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf:
sør og sør-øst asiatisk religionshistorie; buddhisme; materiell religion; romlige tilnærminger til studiet av religion

Forskningsområder - Asbjørn Dyrendal:
satanisme og vestlige esoteriske strømninger; religion og populærkultur; konspirasjonsteorier; teori og metode i studiet av 'religion'

Forskningsområder - Renate Banschbach Eggen:
Det nye testamente; Jesu lignelser; lignelsesteori; allegoribegrepet; metaforbegrepet; nytestamentlig eksegese; KRL i førskole/lærerutdanning

Forskningsområder - Gabriel Levy:
jødedom; metode og teori; religiøst språk; biologiske og kognitive tilnærminger til studiet av religion

Forskningsområder - Ulrika Mårtensson:
Koranen; Korantolkning; historieskrivning; discipliner; religionsbegrep; hermeneutikk; lingvistikk; semiotikk; retorikk; samfunnskontrakt; naturrettsteori

Kontakt

Publikasjoner

Søk etter publikasjoner i Cristin

Aktuelle forskningsprosjekter

Gabriel Levy:

Religion and Behavioral Economy (w/ Panos Mitkidis)

A Comparison of Jewish and Greek love magic (w/ Corby Kelly)

Animals and Religion in light of the Cognitive turn (w/ Aaron Gross)

Dynamics of Intimacy Project (w/ Miriam Kyselo)

 

Sven Bretfeld:

The Making of an Orthodoxy: Demarcation and Identity in early Theravāda Buddhism

Tantric Buddhism in Sri Lanka

Nikāyasaṃgrahaya, critical edition and new English translation

Envisioning Plurality: Buddhist Pāli Chronicles as a Translocal Identity Discourse

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""