Religionsvitenskapelig forskning ved IFR

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Religionsvitenskapelig forskning ved IFR

 

""

 

Vår seksjon har ledende spesialister innen islamstudier, konspirasjonskultur, sørasiatiske religioner samt landets eneste fulltidsstilling i judaistikk og kognitiv religionsvitenskap


Forskere:

Forskere:

SBre forskning

Forskningsområder - Sven Bretfeld:
sør- og sentralasiatisk religionshistorie; buddhisme; religionssystematikk; intrareligiøs nonkonformitet

akbw forskning

Forskningsområder - Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf:
sør og sør-øst asiatisk religionshistorie; buddhisme; materiell religion; romlige tilnærminger til studiet av religion

forskningsområder LD

Forskningsområder - Lewis Doney: 

Religionshistorie i Sentral-Asia og Tibet​, buddhisme, filologi, historiografi, materiell kultur


ad forskning

Forskningsområder - Asbjørn Dyrendal:
satanisme og vestlige esoteriske strømninger; religion og populærkultur; konspirasjonsteorier; teori og metode i studiet av 'religion'

GL forskning

Forskningsområder - Gabriel Levy:
jødedom; metode og teori; religiøst språk; biologiske og kognitive tilnærminger til studiet av religion

UM forskning

Forskningsområder - Ulrika Mårtensson:
Koranen; Korantolkning; historieskrivning; discipliner; religionsbegrep; hermeneutikk; lingvistikk; semiotikk; retorikk; samfunnskontrakt; naturrettsteori

forskningsområder MAR

Forskningsområder - Martin Aasbø Ringdal:
Antisemittisme, konspirasjonsteorier, vestlig esoterisme og nyreligiøsitet.

Kontakt

Kontakt

Publikasjoner

Publikasjoner

Søk etter publikasjoner i Cristin

Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle forskningsprosjekter

Asbjørn Dyrendal:

Shifting Boundaries: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway (SHIFTBOUND)

Conspiracy Mentality in Norway

Political Ideology and Conspiracy Mentality

Handbook of Conspiracy Theory (Routledge)

Conspiracy Theory in the Nordic Countries

 

Gabriel Levy:

Religion and Behavioral Economy (w/ Panos Mitkidis)

A Comparison of Jewish and Greek love magic (w/ Corby Kelly)

Animals and Religion in light of the Cognitive turn (w/ Aaron Gross)

Dynamics of Intimacy Project (w/ Miriam Kyselo)

 

Sven Bretfeld:

The Making of an Orthodoxy: Demarcation and Identity in early Theravāda Buddhism

Tantric Buddhism in Sri Lanka

Nikāyasaṃgrahaya, critical edition and new English translation

Envisioning Plurality: Buddhist Pāli Chronicles as a Translocal Identity Discourse

Masterprosjekter ved IFR

PhD utdanning