Råd og ledelse ved instituttet, 2017-2021

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Råd og ledelse ved instituttet, 2017-2021

Instituttet styres av instituttleder, gjennom ledergruppen. Instituttleder har i tillegg et rådgivende organ i den utvidete ledergruppen.

Instituttledelsen har ansvar for overordnede mål, prioriteringer og strategier, samt daglig drift, studier, forskning og administrasjon.

Programrådene oppnevnes av instituttleder, og er delegert ansvar for kvalitetssikring av studieprogrammene for filosofi og religionsvitenskap. Programrådene rapporterer til instituttleder, som har ansvar for utdanningskvalitet og rapporterer videre til dekan ved Det humanistiske fakultet.

Instituttledelse

Instituttleder:
Erling Skjei
telefon 73 59 63 92
epost: erling.skjei@ntnu.no 

Nestleder/programrådsleder religionsvitenskap:
Asbjørn Dyrendal
telefon 73 59 65 85
epost: asbjorn.dyrendal@ntnu.no

Programrådsleder filosofi:
Roe Fremstedal
telefon 91 85 53 02
epost: roe.fremstedal@ntnu.no

Undervisningsleder EXPHIL:
Kjartan Koch Mikalsen
epost: kjartan.mikalsen@ntnu.no

Kontorsjef:
Kari Birgitte Berg
telefon 73 59 65 78
epost: kari.berg@ntnu.no

Utvidet ledergruppe

 
 • Erling Skjei (leder)
 • Kari Berg (sekretær)
 • Asbjørn Dyrendal (programrådsleder religionsvitenskap)
 • Roe Fremstedal (programrådsleder filosofi)
 • Kjartan Koch Mikalsen (undervisningsleder EXPHIL)
 • Sven Bretfeld (representant for fast ansatte)
 • Ingebjørg Seip (representant for fast ansatte)
 • Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf (representant for midlertidig ansatte)
 • Marit Elisabeth Sveø (representant for administrativt ansatte)
 • Maria Kasseth (ITV - religionsvitenskap)
 • Greger Vestgøte (ITV - filosofi)

 

Studieprogramråd

Studieprogramråd for religionsvitenskap

 • Asbjørn Dyrendal (programrådsleder)
 • Sven Bretfeld (representant for fast ansatte)
 • Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf (representant for midlertidig ansatte)
 • Jesper Aagaard Petersen (ekstern representant)
 • Maria Kasseth (ITV - studentenes institutttillitsvalgt)
 • Eivind Rindal (PTV - studentenes programtillitsvalgt) 
 • Birgitte Moe Rolandsen (representant for administrasjon; programrådssekretær)

 

Studieprogramråd for ex.phil.

 • Kjartan Koch Mikalsen, undervisningsleder ex.phil. (programrådsleder)
 • Kjetil Mangset Skjerve, IFR campus Trondheim (representant for faglig ansatte IFR)
 • Mads Nygård, IDI campus Trondheim (representant for naturvitenskap og teknologi)
 • Bente Thyli, IHG campus Gjøvik (representant for medisin og helsefag)
 • Bella B. Njuen, IIF campus Ålesund (representant for økonomi)
 • Vibeke Tellmann, IFF UiB (ekstern representant/tilsynssensor)
 • Katrine Steen Langvik, bachelor i matematiske fag (FTV - fakultetsstillitsvalgt IE)
 • Brage Lauten, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FTV - fakultetsstillitsvalgt SU)
 • Marit Elisabeth Sveø, IFR campus Trondheim (programrådssekretær og representant for administrativt ansatte IFR)

    Studieprogramråd for filosofi

 • Roe Fremstedal (programrådsleder)
 • May Thorseth (representant for fast ansatte)
 • Anders Nes (representant for fast ansatte)
 • Sophia Efstathiou (representant for midlertidig ansatte)
 • Patrick Kermit (ekstern representant)
 • Greger Vestgøte (ITV - studentenes institutttillitsvalgt)
 • Lars Sveen Stangvik (PTV - studentenes programtillitsvalgt)
 • Birgitte Moe Rolandsen (representant for administrasjon; programrådssekretær)

 


Studentrepresentanter

Studentrepresentanter

 

Instituttillitsvalgte 

 • Maria Kasseth (ITV religionsvitenskap)
 • Greger Vestgøte (ITV filosofi)
   

   

Programtillitsvalgte 

 • Eivind Rindal (PTV - religionsvitenskap)
 • Lars Sveen Stangvik (PTV - filosofi)

 

Kontakt instituttillitsvalgt her

Les mer om studentrådet ved HF her