Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Råd og ledelse ved instituttet, 2017-2021

Instituttet styres av instituttleder, gjennom ledergruppen. Instituttleder har i tillegg et rådgivende organ i den utvidete ledergruppen.

Instituttledelsen har ansvar for overordnede mål, prioriteringer og strategier, samt daglig drift, studier, forskning og administrasjon.

Programrådene oppnevnes av instituttleder, og er delegert ansvar for kvalitetssikring av studieprogrammene for filosofi og religionsvitenskap. Programrådene rapporterer til instituttleder, som har ansvar for utdanningskvalitet og rapporterer videre til dekan ved Det humanistiske fakultet.

Instituttledelse

Instituttleder:
Erling Skjei
telefon 73 59 63 92
epost: erling.skjei@ntnu.no 

Nestleder/programrådsleder religionsvitenskap:
Asbjørn Dyrendal
telefon 73 59 65 85
epost: asbjorn.dyrendal@ntnu.no

Programrådsleder filosofi:
Jonathan Knowles
telefon 73 59 06 29
epost: jonathan.knowles@ntnu.no

Undervisningsleder EXPHIL:
Kjartan Koch Mikalsen
epost: kjartan.mikalsen@ntnu.no

Kontorsjef:
Kari Birgitte Berg
telefon 73 59 65 78
epost: kari.berg@ntnu.no

Utvidet ledergruppe

 
 • Erling Skjei (leder)
 • Kari Berg (sekretær)
 • Asbjørn Dyrendal (programrådsleder religionsvitenskap)
 • Jonathan Knowles (programrådsleder filosofi)
 • Kjartan Koch Mikalsen (undervisningsleder EXPHIL)
 • Sven Bretfeld (representant for fast ansatte)
 • Ingebjørg Seip (representant for fast ansatte)
 • Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf (representant for midlertidig ansatte)
 • Marit Elisabeth Sveø (representant for administrativt ansatte)
 • Eivind Rindal (ITV - religionsvitenskap)
 • Mona Simers Mehus (ITV - filosofi)

 


Studieprogramråd for religionsvitenskap

 • Asbjørn Dyrendal (programrådsleder)
 • Gabriel Levy (representant for fast ansatte)
 • Sven Bretfeld (representant for fast ansatte)
 • Ulrika Mårtensson (representant for fast ansatte)
 • Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf (representant for midlertidig ansatte)
 • Jesper Aagaard Petersen (ekstern representant)
 • Eivind Rindal (ITV - studentenes institutttillitsvalgt)
 • Tonje Elisabeth Fykse (PTV - studentenes programtillitsvalgt) 
 • Birgitte Moe Rolandsen (representant for administrasjon; programrådssekretær)

    Studieprogramråd for filosofi

 • Jonathan Knowles (programrådsleder)
 • May Thorseth (representant for fast ansatte)
 • Kjartan Koch Mikalsen (representant for fast ansatte/undervisningsleder exphil)
 • Sophia Efstathiou (representant for midlertidig ansatte)
 • Patrick Kermit (ekstern representant)
 • Mona Simers Mehus (ITV - studentenes institutttillitsvalgt)
 • Greger Vestgøte (PTV - studentenes programtillitsvalgt)
 • Birgitte Moe Rolandsen (representant for administrasjon; programrådssekretær)