Filosofisk forskning ved IFR

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Filosofisk forskning ved IFR

(c) iStockphoto.com

Forskning ved vår seksjon spenner vidt og er knyttet til flere aktive forskergrupper og forskningsprosjekter. 

IFR administrerer Vitenskapsteoretisk forum, og er nært tilknyttet Program for anvendt etikk (PAE).  Sammen med PAE bidrar IFR også til Etikkportalen ved NTNU. 

IFR er også vertsinstitutt for Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU. 


Kontakt

Kontakt

Publikasjoner

Publikasjoner

Søk etter publikasjoner i Cristin