Forskergruppen for etikk, samfunn og teknologi (FEST)

Forskergruppen konstituerte seg mandag 1. november 2010. Møtet ble innledet med korte innlegg om pågående forskning og planer for publisering med mer fra samtlige. Navn på forskergruppen ble vedtatt: Forskergruppen for etikk, samfunn og teknologi (FEST, eng. REST).

Deltagere: Bjørn Myskja, Per Erling Movik, Allen Alvarez, Trond Åm, Siri Granum Carson, Roe Fremstedal, Tom Andreassen, Øystein Lundestad, May Thorseth, Cornelia Vikan, Kjartan Koch Mikalsen, Lars Ursin, Marit Hovdal Moan, Rune Nydal, Helge Høibraaten, Truls Wyller