Studieinfo

Institutt for elektroniske systemer

Studieinfo

Informasjon for deg som allerede er student ved instituttet.


Studieinfo - studieplaner

Studieplaner

Generell info IET-studier

Generelt

Informasjon til studentene publiseres på Innsida. De viktigste kanalene er:

  • Elektronisk systemdesign og innovasjon 5-årig (MTELSYS)
  • Elektronikk 5-årig (MTEL)
  • Elektronikk 2-årig (MIEL)
  • Bacheloroppgave Elektroingeniør (BIELE39)

Prosjektoppgave-fordypning-iet

Prosjektoppgave og fordypningsemne

I 4. årskurs valgte du en spesialisering i form av en hovedprofil. Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne knyttet til din hovedprofil i tillegg til et komplementært emne, mens hele vårsemesteret er viet til en masteroppgave.

Masteroppgave-IET

Masteroppgave

Siste semester av sivilingeniørstudiet er viet til en masteroppgave. Se generelle rutiner for uttak og innlevering av masteroppgaven ved IME-fakultetet, samt spesifikke rutiner som gjelder ved IES.

Lesesalsplass-IET

Lesesalsplass

Ved IES har vi et antall student-leseplasser som vi tildeler studenter i høyere årskurs.

Studieveiledere IES

Studieveiledere IES

Ellen Hove, generelle spørsmål
tel: (735) 91468 rom: A396B (Fakultetsadministrasjonen)

Kirsti Klemetsaune, spørsmål om prosjekt- og masteroppgaver,
tel: (735) 94408, rom: B406 (instituttkontor)

A, S

Magne Hallstein Johnsen, faglige spørsmål og utveksling til utlandet
tel: (735) 92678, rom: C337

KS, NF

Bjørn B. Larsen, faglige spørsmål og utveksling til utlandet
tel: (735) 94493, rom: B317