Andreas Tonning

Født: 23. juli 1922, Stryn

Utdannelse

 • 1948 Sivilingeniør NTH, Elektroteknisk avdeling, Linjen for svakstrømteknikk
 • 1959 Dr. techn., NTH

Praksis

 • 1947-48 Vitenskapelig assistent, NTH
 • 1948-63 Forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), avdeling radar, Bergen.
 • 1951-52 Stipendiat fra Fullbright Research Fellowship med studieopphold ved MIT
 • 1963-92 Professor, NTH, Teknisk elektroteknikk/Fysikalsk elektronikk

Tillitsverv ved NTH

 • 1967-68 og 1972-75 Avdelingsformann ved Elektroteknisk avdeling
 • 1972-75 Prorektor ved NTH

Medlemskap og tillitsverv utenfor NTH

 • Styreformann i NTNFs Program for miljøovervåking (PMF), senere Triad, en bedrift som videreførte arbeidet fra PFM
 • 1973 Innvalgt medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • 1955 Innvalgt medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi
 • 1979-84 President i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Død: 8. mars 2002