Forsking

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forsking

​​​​​​​

Forskinga ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk adresserer utfordringar på mange ulike område. Alt frå basisforsking innan matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk til internasjonale forskingsutfordringar innan energi, helse og velferd, IKT-sikkerheit, maritime og arktiske operasjonar.

IE sosiale medier

Dei strategiske forskingsområda våre

Dei strategiske forskingsområda våre

Artificial IntelligenceAutonomous SystemsCyber SecuritySmallSatMathematics In TechnologyData ScienceInternet of ThingsEECS logoDigital TwinsDigital EnterpriseDigital Electrical EnergySDG

Clean Aviation

 

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-seremoni ved NTNU

Doktorgradsstudia våre er internasjonalt retta og utdanner uavhengige forskarar med gode føresetnader for å lykkast  i internasjonale forskingsmiljø.

Lær meir om ph.d.-utdanninga vår

Mini calevent portlet

IE disputasar

NTNUs satsingsområde

NTNUs satsingsområde

Tematiske satsingsområde 2014–2023

Bærekraft, logo NTNU Bærekraft

NTNU EnergiNTNU Energi

NTNU Havrom logo NTNU Havrom

NTNU Helse logo NTNU Helse

Muliggjerande teknologiar

Gemini-senter

Gemini-senter

Gemini-senter er eit formalisert samarbeid mellom​​​​​​​ SINTEF og NTNU.