Forskningsintro

IE sosiale medier

Forskning

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning


Forskningen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk adresserer utfordringer som spenner fra basisforskning innen matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk, til internasjonale forskningsutfordringer innen energi, helse og velferd, IKT-sikkerhet, maritime og arktiske operasjoner.
 

Våre strategiske satsningsområder

Våre strategiske satsningsområder

Artificial IntelligenceAutonomous SystemsCyber SecuritySmallSatMathematics In TechnologyData ScienceInternet of ThingsEECS logoDigital TwinsDigital EnterpriseDigital Electrical EnergySDG

 

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-seremoni ved NTNU

Vår ph.d.-utdanning skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode forutsetninger for å lykkes i samspillet med internasjonale forskningsmiljøer.

Lær mer om vår ph.d.-utdanning

Mini calevent portlet

IE disputaser

NTNUs satsingsområder

NTNUs satsingsområder

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Bærekraft, logo NTNU Bærekraft

NTNU EnergiNTNU Energi

NTNU Havrom logo NTNU Havrom

NTNU Helse logo NTNU Helse

Muliggjørende teknologier

Gemini-sentre

Gemini-sentre

Gemini-sentre er et formalisert samarbeid mellom SINTEF og NTNU.

Kontakt oss

Kontakt oss

Ingelin Steinsland
Prodekan for forskning
Ingelin Steinsland
Jon Kummen
Seksjonsleder for forskning
Jon Kummen

Ansatte i forskningsseksjonen