Forskning

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning

Forskningsintro

Ph.d.-kandidat som forsker

Forskningen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk adresserer utfordringer som spenner fra basisforskning innen matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk, til internasjonale forskningsutfordringer innen energi, helse og velferd, IKT-sikkerhet, maritime og arktiske operasjoner.

Fakultetets strategiske satsningsområder

Fakultetets strategiske satsningsområder

Våre strategiske satsningsområder omfatter flere institutter. Vi forsker multidisiplinært innen:

Artificial IntelligenceAutonomous SystemsCyber SecuritySmallSatMathematics In TechnologyData ScienceInternet of ThingsEnergy Efficient ComputingDigital TwinsDigital EnterpriseDigital Electrical EnergySDG

 

Forskningssentre

Forskningssentre

Power Lab experiment. Photo: Geir Mogen

Våre forskere er involverte i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og -sentre.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

GEMINI-sentre

Gemini-sentre er et formalisert samarbeid mellom SINTEF og NTNU.

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Kontakt Forskning

Kontakt

Ingelin Steinsland
Prodekan for forskning
Ingelin Steinsland
Jon Kummen
Seksjonsleder for forskning
Jon Kummen

Ansatte i forskningsseksjonen

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-seremoni ved NTNU

Vår ph.d.-utdanning skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode forutsetninger for å lykkes i samspillet med internasjonale forskningsmiljøer.

Lær mer om vår ph.d.-utdanning

Mini calevent portlet

IE disputaser

NTNUs satsingsområder

NTNUs satsingsområder

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Bærekraft, logo NTNU Bærekraft

NTNU EnergiNTNU Energi

NTNU Havrom logo NTNU Havrom

NTNU Helse logo NTNU Helse

Muliggjørende teknologier