Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning

Forskningen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk adresserer utfordringer som spenner fra basisforskning innen matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk, til internasjonale forskningsutfordringer innen energi, helse og velferd, IKT-sikkerhet, maritime og arktiske operasjoner.

Fakultetets strategiske satsningsområder

Hvert av våre strategiske satsningsområder omfatter flere institutter. Vi forsker multidisiplinært innen:

NTNUs satsingsområder

Tematiske satsingsområder 2014–2023

Bærekraft, logo NTNU Bærekraft

NTNU EnergiNTNU Energi

NTNU Havrom logo NTNU Havrom

NTNU Helse logo NTNU Helse

Muliggjørende teknologier

Forskningssentre

Power Lab experiment. Photo: Geir Mogen

Våre forskere er involverte i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og -sentre.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

GEMINI-sentre

Nasjonal forskningsinfrastruktur

Kontakt

Ingelin Steinsland
Prodekan for forskning
Ingelin Steinsland
Jon Kummen
Seksjonsleder for forskning
Jon Kummen
Ansatte i forskningsseksjonen

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-seremoni ved NTNU

Vår ph.d.-utdanning skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode forutsetninger for å lykkes i samspillet med internasjonale forskningsmiljøer.

Lær mer om vår ph.d.-utdanning

IE disputaser