Institutt for datateknologi og informatikk

Om oss

Institutt for datateknologi og informatikk har ca. 200 ansatte innen vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Våre ansatte er lokalisert på tre campuser; 120 på Gløshaugen og 40 på Kalvskinnet i Trondheim, og 40 på Gjøvik.

Vår sammensetning av fagfolk innen et bredt spekter av IT-fagfelt, gir oss unike muligheter innen tverrfaglig forskning.

 • Visjon: Informasjonsteknologi (IT) - vitenskap, læring og samspill.
 • Verdier: NTNUs verdier (kreativ, konstruktiv, kritisk, respekt, omtanke).
  I tillegg nysgjerrighet og entusiasme.

 

Strategi 2014–2020

Med datateknologi inn i fremtiden. Photo

Samfunnsoppdraget

IDI skal tilby fremragende og fremtidsrettet ekspertise innen IT. Dette i samarbeid med næringsliv, forvaltning og ledende forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

 

Forskning og innovasjon

IDI skal være en betydningsfull aktør innen forskning og innovasjon ved å:

 • vektlegge kvalitet i doktorgradsutdanning
 • utøve strategisk forskning av høy internasjonal kvalitet, inkludert grunnforskning og IT som muliggjørende teknologi for strategiske fagområder
 • være en foretrukket samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
 • publisere forskningsresultater i prestisjetunge konferanser, tidsskrifter og fagbøker
 • løfte frem forskningsmiljøer som utmerker seg
 • bygge opp laboratorier og infrastruktur med tydelig forskningsprofil, og koblinger til flere vitenskapelige ansatte og faggrupper

 

Studiested

IDI skal være et foretrukket studiested både nasjonalt og internasjonalt ved å:

 • stimulere til læring av grunnleggende og forskningsbaserte prinsipper, teorier, metoder og teknikker innen IT
 • tilby tydelige spesialiseringer  
 • eksperimentere med framtidsrettede læringsformer og bygge på våre prosjektbaserte læringstradisjoner
 • utdanne faglig sterke kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå for næringslivet og offentlig forvaltning

 

Samfunnsaktør

IDI skal inneha et solid omdømme og være aktiv i samfunnsdebatten ved å:

 • utøve en offensiv medietilnærming for populærvitenskapelig fagstoff
 • være medias foretrukne informasjonskilde innen IT-kunnskap
 • bidra til interesse for IT og forståelse for ITs betydning i samfunnet

 

Ledelse og deltakelse

IDI skal fremme god ledelse og deltakelse ved:

 • tydelig ledelse på institutt- og faggruppenivå med fokus på konstruktive tilbakemeldinger og et positivt ytringsmiljø
 • tilby gode faglige og sosiale møtearenaer
 • profesjonelt HR-arbeid med fokus på gode ansettelsesprosesser og god oppfølging av våre medarbeidere
 • proaktivt HMS-arbeid med vekt på fysiske lokaler, sosiale relasjoner og trivsel
 • proaktiv oppfølging av økonomi og god økonomistyring skal sikre forutsigbare ressurser til forskning, læring og utvikling

Magnus Jahre i dyp konsentrasjon