Matteknologi

FoU-prosjekter

Student som lager tester på en iPad i sensorikklaboratoriet
 

Regional innovasjon

Regional innovasjon på Hitra og Frøya
Fra erfaringsbaserte til kunnskaps- og kompetansebaserte næringer i øyregionen Hitra og Frøya.

 

Matkompetanse

Pigment i fôr og laks
Naturlige pigmenter i fôr til økologisk lakseproduksjon. Harsknings- og pigmentstabilitet under lagring og produksjon av fôr og fisk.

Redusert væskeslipp fra laksefilet
Forventingene til dette prosjektet var økt inntjening pr. kg slaktet fisk, noe som ville bidra til verdiskaping uten å øke volumet slaktet fisk.

Økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat
Sjømat er ferskvare og tilstrekkelig holdbarhet og kvalitet er avgjørende for at lanseringene skal lykkes. Forlengelse av holdbarhet vil åpne opp for nye markeder. 

Lokale spiseklare sjømatprodukter
Dette prosjektet skal belyse problemstillinger innen mattrygghet og holdbarhet i lettprosessert sjømat.

Norgesmesterskap
NM i sjømatprodukter og NM i røkt og gravet laks og ørret

Praktisk blått Matakademi
En utredning som tar sikte på å styrke matfaglig kompetanseutvikling på Frøya.

 

Andre prosjekter vi er partnere i

Legasea «Et marint drømmeløft»
Legasea er en Biomarin arena-klynge, primært i Ålesund og Kristiansund, som arbeider for et kompetansesprang innen prosessteknologi.

Fillet-O
Fillet-O er tverrfaglig forskningsprosjekt med mål om å effektivisere bearbeiding av laks. Dette skal sikres ved å prosessere fisken direkte til filet til en lavere kostnad og med høyere kvalitet enn ved tradisjonell slakting.

Norske råvarer som drivere for merverdi
Hovedmålet er at deltakende bedrifter skal settes i stand til å oppnå en merverdi ved bruk av norske råvarer.

 

Kontakt OPTiMAT

Områdeleder:
Eva Falch,
e-post: eva.falch@ntnu.no

Temaledere:
Teknologi og produktkvalitet:
Jørgen Lerfall
e-post: jorgen.lerfall@ntnu.no

Trygg mat og risikostyring:
Anita Nordeng Jakobsen
e-post: anita.n.jakobsen@ntnu.no

Teknologi og restråstoff:
Eva Falch
e-post: eva.falch@ntnu.no

Produksjonseffektivitet:
Oddbjørn Sjøvold
e-post: oddbjorn.sjovold@ntnu.no