VTG

Forskningsgruppe

Veg, transport og geomatikk


Faggruppe for veg, transport og geomatikk har ansvar for forskning og undervisning innen planlegging, bygging og drift av transportsektorens infrastruktur. Vårt fagfelt omhandler alt fra grunnen infrastrukturen er bygd på til de valg som tas av menneskene som ferdes på veger, jernbane og flyplasser

Les mer om forskningen vår

Ansattliste

person-portlet

Faggruppeleder

Trude Tørset
Professor
trude.torset@ntnu.no
97038649