Veg, transport og geomatikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Veg, transport og geomatikk

Tekst om VTG

Hva er Veg, transport og geomatikk?


Faggruppe for veg, transport og geomatikk har ansvar for forskning og undervisning innen planlegging, bygging og drift av transportsektorens infrastruktur. Vårt fagfelt omhandler alt fra grunnen infrastrukturen er bygd på til de valg som tas av menneskene som ferdes på veger, jernbane og flyplasser.

Infrastrukturen som gjør det mulig å transportere mennesker og varer utgjør meget store verdier, og samfunnet er avhengig av at alt fungerer som det skal til en hver tid. Samtidig utgjør transporten en betydelig fare og selv om antall drepte i trafikken i Norge er redusert i mange år, er det fortsatt ambisjoner om å redusere farene ved å ferdes i trafikken.

Geomatikk handler om å samle inn, bearbeide og anvende stedfestet informasjon som gir oss kart, GPS og nøyaktige data til modeller når vi skal planlegge ny infrastruktur. 

 

Prosjekter

Prosjekter

Film om VTG

 

 

Banner Senter vinterdrift

Banner senter for vinterdrift


 

Banner Desination rail

Banner Destination rail


 

Banner E39

Logo Ferjefri E39.


Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Trude Tørset
Professor
trude.torset@ntnu.no
97038649