Institutt for bygg- og miljøteknikk

Bygg- og anleggsteknikk


Levedyktig og bærekraftig byggevirksomhet


Faggruppe for Bygg- og anleggsteknikk har ansvar for forskning og undervisning innen bærekraftige byggeprosesser og utforming av funksjonelle og energieffektive bygninger og anlegg. Vi dekker følgende fire hovedområder: Bygnings- og materialteknikk, Bygningsforvaltning og eiendomsledelse, Anleggsteknikk og produksjonsledelse og Prosjektledelse.

Bygnings- og materialteknikk omfatter fagfeltene bygningsfysikk, energibruk, klimatilpasning, bygningsteknikk, bygningsmaterialer, miljøsystemanalyse, brannteknikk og akustikk. Bygningsforvaltning og eiendomsledelse dekker strategisk utvikling, organisering og styring av oppgaver knyttet til porteføljeforvaltning og ledelse av eiendommer.

Anleggsteknikk og produksjonsledelse omfatter planlegging og gjennomføring av byggefasen i prosjekter, med spesiell fokus på tunneldrift, sprengningsteknikk, produksjonsteknikk og bygningsproduksjon. Prosjektledelse dekker alle faser i byggeprosessen, med vekt på konseptvalg og evaluering, gjennomføringsmodeller, produktivitet, usikkerhet, kostnad, tid og HMS. 

 

Prosjekter


 

Prosjektledelse

Bygnings og materialteknikk

Bygningsforvaltning   

Anleggsteknikk

Prosjekt Norge

Concept Research Programme

 

Klima 2050                  

Zen (ZEB)

BIPV

Hi-Per Nim

Oscar

 

Fast-Tunn

ELinGO


Prosjekter ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

 


Logo for forskningsprosjektet "Prosjekt Norge"