Bygg- og anleggsteknikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Bygg- og anleggsteknikk


Hovedbilde BA-gruppen

Tekst om BA

Levedyktig og bærekraftig byggevirksomhet


Faggruppe for Bygg- og anleggsteknikk har ansvar for forskning og undervisning innen bærekraftige byggeprosesser og utforming av funksjonelle og energieffektive bygninger og anlegg. Vi dekker følgende fire hovedområder: Bygnings- og materialteknikk, Bygningsforvaltning og eiendomsledelse, Anleggsteknikk og produksjonsledelse og Prosjektledelse.

Bygnings- og materialteknikk omfatter fagfeltene bygningsfysikk, energibruk, klimatilpasning, bygningsteknikk, bygningsmaterialer, miljøsystemanalyse, brannteknikk og akustikk. Bygningsforvaltning og eiendomsledelse dekker strategisk utvikling, organisering og styring av oppgaver knyttet til porteføljeforvaltning og ledelse av eiendommer.

Anleggsteknikk og produksjonsledelse omfatter planlegging og gjennomføring av byggefasen i prosjekter, med spesiell fokus på tunneldrift, sprengningsteknikk, produksjonsteknikk og bygningsproduksjon. Prosjektledelse dekker alle faser i byggeprosessen, med vekt på konseptvalg og evaluering, gjennomføringsmodeller, produktivitet, usikkerhet, kostnad, tid og HMS. 

 

Prosjekter

Prosjekter

Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Banner Prosjekt Norge

Logo for forskningsprosjektet "Prosjekt Norge"

Concept banner

banner Concept

Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Olav Torp
Førsteamanuensis
olav.torp@ntnu.no
73594736
93422673

Indekser for byggenæringen

Indekser for byggenæringen

 

Skogsmaskinindeks (23.01.2020)

Anleggsmaskinindeks (08.06.2020)