Fasiliteter

Fasiliteter ved instituttet


Tegnesal

Tegnesal

Studenter arbeider i tegnesalen.
Foto: Ole Tolstad/NTNU

Tegnesal

Alle studenter får sin egen arbeidsplass på tegnesalen hvor de arbeider med prosjektoppgaver og andre øvingsoppgaver. Tegnesalene fungerer som et samlingspunkt for alle som er involvert i utdanningen.

Lesesaler

Lesesaler

Lesesal
Foto: Ole Tolstad/NTNU

Lesesaler

Det kan være kjekt å legge lesingen til en av de mange lesesalene på Gløshaugen.

Det finnes i tillegg egne saler der det er forbudt med bruk av PC for de som ønsker å lese uten lyden av fingre som (i enkelte tilfeller) hamrer mot tastaturet og egne lesesalordninger for masterstudenter.

Stripa, 2. etg.

Stripa, 2. etg.

Utstilling av arkitekturmodeller på stripa i 2. etg, Sentralbygg1
Foto: Ole Tolstad/NTNU

Stripa

Den lange og brede korridoren som går langs hele 1. og 2. etasje gjennom sentralbyggene 1 og 2 på Gløshaugen, kalles "Flystripa", eller "Stripa" til hverdags.

Stripa er et hyppig brukt utstillingsareal av arkitekstudentene. Her finner du ofte resultatet av ulike kurs og emner, i form av modeller, skisser, gjenstander, fargeprøver og mye annet spennende.

Langs Stripa i 2. etasje finner du også blant annet arkitekturbiblioteket, grupperom, undervisningsrom, tegnesaler og Akademika.

Undervisningsrom

Undervisningsrom

Foto: Ole Tolstad/NTNU

Undervisningsrom

Her finner du oversikt over alle undervisningsrom i Trondheim.

Under lenkene under finner du oversikt på rommene pr campus, med detaljert oversikt over hvilke funksjoner rommet er tilrettelagt for.

Grupperom

Grupperom

Grupperom ved biblioteket ved KIT
Foto: NTNU

Grupperom

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper.
En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Skiboli

Skiboli

Arkitektstudentenes samlingshus Skiboli - interiør
Foto: Ole Tolstad/NTNU

Skiboli

Skiboli disponeres av Fakultet for arkitektur og design, og benyttes til workshops, møter, utstillinger og sosiale sammenkomster, bl.a. arrangert av arkitektstudentenes linjeforening Broderskabet.

Der Skiboli ble bygget på Gløshaugen i 1985, var det tidligere parkeringsplasser og noe grøntareal. I forbindelse med byggingen ble det anlagt en liten park på bygningens sørside, med et amfi, små høyder med trær – og vannskulpturen «Speiling» utformet av arkitekt Knud Larsen, som på den tiden var ansatt ved Arkitektavdelingen

Mellomrommet

Mellomrommet

Mellomrommet

Mellomrommet benyttes i dag av både studenter og ansatte til ulike typer gruppearbeid, møter og allmøter, undervisning og annen samlingsbasert aktivitet. 

Her finnes lerret, projektor, lydanlegg og piano. Her kan det møbleres med bord og stoler til store møter og mindre gruppearbeid, alt etter behov. 

Datasal

Datasal

Oversiktsbilde - datasalen ved ad-fakultetet
Foto: Ole Tolstad/NTNU

Bibliotek

Bibliotek

Studenter ved lesesalsplasser på arkitekturbiblioteket
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Bibliotek

På campus finner du også Arkitektur- og byggbiblioteket, som har flere lese- og arbeidsplasser som kan brukes av stud

Studentarbeidsplasser

Det er 116 leseplasser på biblioteket, fordelt på lesesaler, grupperom og enkeltplasser.
Rommene kan reserveres for tre timer pr. dag i bibliotekets åpningstid.

Biblioteket har to lesesaler, den ene er universelt tilgjengelig.

Grupperom

Biblioteket har tre grupperom i 3. etasje, med adgang via biblioteket.

Reserver grupperom og studieceller

Rom og utstyr ved Arkitektur- og byggbiblioteket

Lucas verksted

Lucas verksted

Peter Roze ved sag i arkitkturverkstedet.
Skjermbilde: Aksel Ludvigsen/NTNU

Lucas verksted

The workshop contains equipment suited particulary for model-making and larger scale constructions.
Digital fabrication includes laser cutters, digital routers and robotic milling .

The facility is equipped primarily for woodworking although there is some provision for light metal-working.

Rom- og dagslyslab

Rom- og dagslyslab

Lyslab'en
Foto: NTNU

Les mer

Romlaboratoriet (ROMLAB)
- er et sted hvor forskere, lærere og studenter kan bygge midlertidige rom i full skala med mennesker til stedet. Det muliggjør uttesting og eksperimentering av interaksjonen mellom mennesker og rom der vinduets, belysningens og fargenes rolle i interiøret kan analyseres. Studenter som bruker dette laboratoriet oppnår empirisk kunnskap innen lys, belysning of fargebruk.

Dagslyslaboratoriet 
- muliggjør avansert forskning og undervisning i fagfeltet dagslys i arkitektur.
Det er utstyrt med:

  • simulator av overskyet himmel, såkalt kunstig himmel, laget etter speilboks prinsippet
  • simulator av sol for forskningsformål
  • simulator av blå himmel med sol for undervisning
  • demonstrasjonsutstyr for fargelære
  • instrumenter for farge- og lysmålinger

Formlab

Formlab


Formlab

In 2016 TRANSark initiated a project to establish a laboratory in connected to Making Is Thinking, the FormLAB (previously the MiT Lab). It is designed as an accessible learning lab, available to all students, staff and courses, to encourage lateral thinking.  The lab is continually being developed in collaboration with students. It serves as a learning tool available to all staff, students and courses, enabling pedagogical methods to be tested ‘live’.