Studier ved Institutt for allmennfag

Forkurs_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Student

Institutt for allmennfag tilbyr kvalifiseringskurs for opptak til ingeniør og sivilingeniørstudier for deg som mangler studiekompetanse og/eller realfagskompetanse for opptak til disse studiene.

Årsstudium, ettårig forkurs

Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir kandidater med bakgrunn fra yrkesfag opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag. Med generell studiekompetanse gis automatisk fritak i kommunikasjon og norsk og teknologi og samfunn. Det er da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig fordeles undervisningen på tre ukedager.
20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noen av de fire emnene.

Årsstudium, halvårig realfagskurs

Realfagskurset består av matematikk og fysikk og gir opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag for kandidater med generell studiekompetanse.
Kurset tilbys i vårsemesteret.